Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 4 декември 2009 г.
Открито в 9,05 ч.

04/12/2009
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Петър Хлебаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имаме регистрирани 149 народни представители. Тоест, имаме законния кворум, откривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)
Продължаваме по приетата работна програма на Народното събрание за периода от 2 – 4 декември 2009 г.
Предстои да обсъдим точка четвърта:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.
Вносители са Иван Костов и Мартин Димитров.
Заповядайте от името на вносителите, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Искам да предложа решението с някои допълнения:
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на
Комисията по труда и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 във връзка с чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и при условието на чл. 20, ал. 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби на правилника
РЕШИ:
Освобождава Емилия Радкова Масларова като председател на Комисията по труда и социалната политика.”
Заповядайте решението, госпожо председател, с направените корекции.
Колеги, мотивите, са следните: не може един председател на комисия да продължи своята работа със свален имунитет. Това е и пропуск в правилника на Народното събрание. Трябваше да приемем, и още не е късно да го направим, когато има свален имунитет, да не може един човек да продължи да води комисия, парламентарна делегация и да представлява Народното събрание на толкова високо ниво.
Имаме искане от главния прокурор за извършени нарушения на стойност близо 10 млн. лв., което е наистина много сериозно обвинение към госпожа Масларова.
В случая нашата цел е да защитим авторитета на Народното събрание. Не може човек, срещу когото има повдигнати толкова сериозни обвинения, чийто имунитет е свален, да продължи да извършва своята работа. Това е лошо за репутацията на Народното събрание. Така че, колеги, приканвам залата да подкрепи това наше предложение. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Заповядайте, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи решението за предсрочно освобождаване на народния представител от Коалиция за България Емилия Масларова от поста председател на Комисията по труда и социалната политика в Четиридесет и първото Народно събрание.
На народните представители е известно, че към настоящия момент има възбудено наказателно преследване срещу госпожа Масларова за извършено престъпление по служба, представляващо особено тежък случай с вредоносен резултат в размер на близо 10 млн. лв. и евентуално друго такова за длъжностно присвояване. Наказателното производство се води срещу госпожа Масларова в качеството й на отговорно служебно лице – министър на труда и социалната политика в предходното управление на тройната коалиция. В тази връзка имунитетът на този народен представител към настоящия момент е свален.
Народните представители от ГЕРБ не можем да приемем, че „Комисията на бедните”, както е наричана в някои медии Комисията по труда и социалната политика, може да бъде представлявана занапред от народен представител, който е преследван за престъпления по служба за близо 10 млн. лв. и евентуално друго такова за присвояване в особено големи размери. Тази наша нетърпимост е още по-силна и затова, че госпожа Масларова е преследвана от закона в качеството й на министър на труда и социалната политика, което вече според нас не й дава и моралното право да оглавява същата комисия в Четиридесет и първото Народно събрание. По тези съображения групата на политическа партия ГЕРБ ще подкрепи това решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Има ли желаещи за реплики? Не.
Заповядайте за изказване, господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (РЗС): Благодаря Ви, госпожо председател!
Аз искам да взема отношение по поставения въпрос от Синята коалиция като заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика. Въпросът с преждевременното освобождаване на госпожа Масларова като председател на тази комисия беше разгледан в Комисията по труда и социалната политика и с 14 гласа „за” и 5 гласа „против” беше взето решение госпожа Масларова да бъде освободена преждевременно от този пост. (Реплики от народния представител Любен Корнезов.) С такива подмятания и подвиквания няма да решим проблема, дори да сте най-големият юрист в България.
Ние влизаме в хипотезата на справедливост и на това, което беше прочетено от Синята коалиция. Затова смятам, че трябва да се изтегли второто предложение, т.е. т. 5 от дневния ред, за обективна невъзможност на госпожа Масларова, и да се влезе в хипотезата на Синята коалиция.
Колеги, аз съм народен представител, избран от Стара Загора, може би единственият от цялата Социална комисия, който е посетил този социален комплекс, за който е сезиран главният прокурор и чието искане за сваляне на имунитета на госпожа Масларова беше гласувано тук, в Народното събрание.
Ако вие от юридическа гледна точка разсъждавате и защитавате тезата на госпожа Масларова, аз искам да поставя другия въпрос: ако вие сте собственик на такава сграда от 6 хил. кв. м., ще дадете ли 20 милиона за ремонт? Ако днес госпожа Масларова или други подобни на нея имат възможност да се защитават със скъпи адвокати, аз не искам да влизам в хипотезата какво ще реши съдът. Това, което е решил главният прокурор, което е дадено при нас и свалянето на имунитета... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място! Ще ви дам думата.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: ... на народния представител Емилия Масларова не кореспондира със справедливостта, която очакват от нас нашите граждани, защото ние влязохме в Народното събрание с идеята, че ще направим така, да има справедливост за всички тези, които са злоупотребили със средствата на българския данъкоплатец.
Аз искам да взема отношение по проблема за справедливостта. На съвестта на всеки един управленец, който е изразходвал 20 млн. лв., тежи, че в настоящия момент ние можехме да спасим 54 хил. души от безработица през най-тежките месеци на кризата, която предстои в Република България. Можехме да спасим 6 хил. души в предпенсионна възраст по Национална програма „Помощ за пенсиониране”, можехме да го постигнем. Тези средства са изразходвани нецелесъобразно, колеги.
Дали ще бъде осъдена госпожа Масларова по повдигнатите обвинения, не искам да коментирам, това е тема на съдебните органи, но всички нас като управленци през тези 20 години рано или късно ще ни настигне проклятието на поколението. Най-лошото е за поколенията българи, които ние несправедливо поставихме в такава ситуация – в момента да се срамуват, че са граждани на Република България. Това рано или късно се връща към всеки един бивш министър, защото за 20 години няма осъден нито един министър, но проклятието на поколението е много по-силно от присъдата на един български съд. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Великов.
Желаещи за реплики? Няма реплики.
Не ме слушате, колеги. Обявих, че обсъждаме точка четвърта. Ако следите внимателно това което стана, а именно, че предложението за решение, което господин Димитров ни представи, е във връзка и с чл. 22, ал. 4. Това е текстът, съгласно който Комисията по труда и социалната политика със свое решение, съобразно нашия правилник е приела решение, за което току-що господин Великов ни информира.
Да, имаме и специална точка, с оглед входирания и предложен за гласуване проект за решение в нашата програма. Но в него има позоваване, с което ни запознаха. И на това основание, и в тази връзка е искането. Ще стигнем и до следващата точка.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ясно е, че днес се разиграва поредният политически фарс – фарс с много негативни последици за образа на парламента, но и с опасни за обществото измерения. Фарс, защото очевидно всички съзнават, че зад това искане на вносителите не стоят съдържателни основания – съдържателни от гледна точка на процедурите, правилата на Народното събрание, не стоят основания, които могат да бъдат открити в практиката на Народното събрание.
Зад тези искания, които бяха представени толкова лаконично от господин Димитров, могат да бъдат открити много неща. Може да се открие профанизираното разбиране за политика. Един мой колега се изрази с думата „опростачване”. Може да се открие политически реваншизъм; може да се открие персоналната ненавист; може да се открие дори стремежът, който се следва неотклонно всяка седмица да има по един скандал в Народното събрание, който да отклонява вниманието от всички останали същностни въпроси.
Няма да се открие обаче основанието наистина в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По кой текст искате, например, отстраняването на госпожа Масларова от поста на председател на комисията? От Правилника? Посочете на кой текст, на какви основания, с какви аргументи?
Няма да се открие пример в парламентарната практика за подобно дълбоко възмутително поведение, което ни демонстрират лидери на една парламентарна група и на партии. Няма да откриете дори защитима правна теза. (Реплики от ГЕРБ.) Защото тези, които трябва да се произнасят по всичко – онова, за което говори преди малко и народният представител Великов, е предмет на друга институция.
Защо казвам „с негативни последици за парламента”? Защото е поредното грубо погазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и по този начин не се изгражда образ на Народното събрание. Впрочем това представлява и нарушаване на автономното право на всяка една парламентарна група да определя сама кандидатите за различните позиции в Народното събрание и това право на парламентарните групи е преграда пред действията на мнозинството, водено от политическа целесъобразност, от своите предпочитания, симпатии или ненавист към един или друг представител на опозицията. Вие нарушавате и това право.
И най после, защо е опасно за обществото? Защото, ако това, което се прави или се каните да направите по отношение на един народен представител (реплики от ГЕРБ) бъде осъществено, то каква е пречката да бъде направено по отношение на всеки един друг български гражданин само с презумпцията за това, че, според вас, той е виновен?
Уважаеми дами и господа народни представители, тази зала много пъти, за съжаление, е била свидетел на подобни действия и много пъти зад думите и действията на представители на мнозинството за справедливост по тяхното разбиране, за морал по тяхното разбиране се, крие драма и жестокост. Замислете се над това!
Иска ми се да подчертая, че аз съм убеден, че госпожа Емилия Масларова би била първата, която ще подаде оставка, ще се оттегли,...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Късно, късно!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ...ако е убедена, че има нещо, което пречи на изпълнението на нейните функции, така както ние като парламентарна група бихме били първите, които ще поискаме оставката на представител на нашата парламентарна група, който накърнява образа, съответно името и на партията, и на парламентарната ни група, ако видим, че той не може да изпълнява своите функции от некомпетентност или от неспазване на закона. Но ще защитаваме всеки, който е обект на политически репресии и на несправедливо обвинение, на политически мотивирани действия от страна, в случая, на мнозинството в Народното събрание.
И завършвам, дами и господа, с една известна максима: „Не правете днес това, което не искате утре да се случи на вас”. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Найденов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Народният представител Павел Шопов – заповядайте!
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! „Атака” винаги е повтаряла още от самото начало - от 2005 г., когато влезе в Четиридесетото Народно събрание, че в политическия живот на България трябва да се въвеждат стандарти – стандарти на поведение от страна на политиците и участниците в политическия живот, стандарти в поведението на депутати, министри, областни управители и кметове – нещо, в което България изостава. Политическата култура на българския политически елит все още далече не е на нивото, на което трябва да се намира. От време на време има откъслечни моменти, в които се проявява такава политическа култура, но това засега са откъслечни моменти. Това са моменти, които се основават на съвестта на отделни политици и не се е превърнало в рефлекс на българската политическа класа и рефлекс на политиците.
Обикновено тези моменти са предвид обществения натиск, който разбира се все повече се засилва. Много са случаите в страните с напреднала демокрация, в които ние можем понякога с учудване да видим едни такива забележителни стандарти на поведение – от малко съмнение или откъслечни данни за някакво дребно нарушение политици в Европа си отиват и повече никога не се връщат в политиката. В България обаче това не е така. Тук се отстоява с упоритостта на партизанин, който прикрива партизанския отряд, който се изтегля, и стреля до последния патрон, и се отстояват едни позиции, при които няма признание на вина, няма признание в грешка дори.
Спомняме си в Четиридесетото Народно събрание как цялата страна гърмеше (реплика от КБ) и скандалите се развихряха не само в България, а и в цяла Европа, за явни престъпления на заместник-министри, на министри и само негодната съдебна система ги спасяваше и не водеше до ангажиране на тяхната отговорност. В крайна сметка без обяснения, без каквито и да е ясни обяснения от страна на министър-председателя тогава си отидоха министри и заместник-министри. Между другото те са тук - същите тези министри и заместник-министри, в редовете на БСП и ДПС. И до този момент си остана мистика и неяснота за българската общественост защо те тогава си отидоха и дали имаше основания, или нямаше основания.
Правя тази аналогия с тези министри и заместник-министри, тъй като в момента се касае до позиция, която е аналогична в голяма степен с тази на един председател на парламентарна комисия. Макар и негласно, неконституционно, незаконово, нелегално, това е позиция, която е аналогична на позицията на министър от правителството. Не може в ситуация, когато има предварително производство, човек на това ниво, както министър, така и председател на комисия да упражнява ефективно своята функция, своята роля.
Това е така и е въпрос на стандарт уличеният, обвиненият – справедливо или несправедливо, да го стори, да го направи. В Четиридесетото Народно събрание това беше постоянна репресия без каквото и да е основание тогава на управляващите партии, на управляващата коалиция по отношение на опозицията.
Представителят на БСП господин Найденов се обърна тук към нас да не правим това, което не искаме да ни правят на нас. Ние правим нещо подобно на онова, което вие – управляващата коалиция в Четиридесетото Народно събрание, правехте непрекъснато по отношение на опозицията. Но не заради това, че опозицията тогава сега е управляваща, не за престъпления в органите на държавна власт, какъвто е случаят в момента и обвиненията в момента. Забележете къде е разликата: това се прави за действия на госпожа Масларова като министър в предишното правителство. Тогава вие го правехте по измислени причини и в парламента за парламентарно поведение. Спомняте си в какъв конвент се превръщаше Народното събрание. Мнозинството, новите депутати не могат да знаят за ада, мъката, която течеше, че някой някого обидил и нарекъл еди-кого си. За парламентарно поведение се правеше това: вадеше се човек от комисия, не се даваха според правилника на опозиционни парламентарни групи местата, които им се следваха в парламентарните комисии. (Реплики от КБ.) Това беше факт, включително в органите на управление на Народното събрание. Репресията по отношение на опозицията тогава беше не за някакви деяния на представители на опозицията в органите на властта, а че те просто са били единствено опозиция и никога – управляващи. Това беше разликата.
Мисля, че този дебат е излишен, контрапродуктивен за българската демокрация, за българския политически живот и за това, към което се стремим.
Най-добре е да продължим изработването на стандарти за поведение на българските политици и това да бъде успешно, а госпожа Масларова сама да си подаде оставката. Това ще бъде най-достойно. Съдът нека решава, негова е думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Не виждам желаещи.
Други народни представители?
Лъчезар Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нямах намерение да се изказвам, но бях провокиран преди малко от думите в изказването на господин Ангел Найденов.
Когато един заместник-председател на парламентарна група излиза и казва, че няма достатъчно факти и аргументи срещу госпожа Масларова, бих се обърнал към него с думите: дали главният прокурор би поискал вземането на имунитета на госпожа Масларова, ако няма достатъчно факти и аргументи? (Реплики от КБ.) Може би господин Ангел Найденов има някакви съмнения, че това е някаква поръчка? Или съмнения, че главният прокурор би си позволил да поиска от Народното събрание вземането на имунитет?
Господин Найденов, мисля, че Вие винаги сте бил принципен и сте защитавали институциите, разделението на институциите и авторитета на институциите. И както защитихме президентската институция, мисля, че не бива да има никакво съмнение за това. Има достатъчно обективни факти за основанието да бъде поискан имунитета на госпожа Масларова. Нещо повече, тези факти бяха дадени и народните представители имаха възможност да се запознаят с тях.
Второто нещо, за което взех думата, е по въпроса за липсата на законово основание. Господин Найденов, тук има човек с изключително голям авторитет за мен – господин Корнезов. Ще прочета Допълнителните разпоредби от правилника, § 2: „По въпроси, неуредени с този правилник, Народното събрание приема решение”. Господин Ангел Найденов, това е една от отправните точки, към която ние се обръщаме. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.) Ако обичате, много ви моля, после ще имате възможност да ме репликирате, ще Ви чуя с удоволствие.
Стана въпрос, че нямало практика в парламента при повдигане на обвинения да бъде отстраняван човек от комисиите. Бих искал да попитам срещу колко министри и в кое Народно събрание е било повдигано обвинение за 10 милиона срещу бивш министър и е било поискано вземането на имунитета от главния прокурор?! (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много Ви моля, не се обаждайте. Разбираемо е желанието ви да бъдете съпричастни, но не по този начин! Ще ви дам възможност да се изкажете от трибуната. (Шум и реплики от КБ.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Бих искал да кажа къде се крие лъжа или провокация в моето изказване. Аз се уповавам на предложението на главния прокурор. Много моля да бъда точно разбран. Точно защото уважавам институциите и защитавам авторитета на институциите, моето изказване се гради изцяло на това.
Казвам следното: главният прокурор е поискал снемането на имунитета. Господин Ангел Найденов каза: нямало такава практика. Да, господа, досега не е имало практика да се търси отговорност от министър. Считайте, че ако главният прокурор поиска имунитета и на друг министър и бъде заведено дело, по същия начин ще процедираме тук, в тази зала. Мисля, че ние трябва да бъдем изключително принципни. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Мутафчиев, харесва или не харесва, това е решение на прокурора и то не зависи нито от мен, нито от Вас.
„Негативният образ на парламента” – се изрази господин Ангел Найденов. За какъв негативен образ става въпрос тук, когато Народното събрание по предложение на прокурора взема свое решение, взема санкция съобразно правилника, за да има един образ, който е очакван от народа, изпратил ни тук да защитаваме неговите интереси, забележете, в една от най-чувствителните области – социалната област. Вчера така пламенно, така сърцераздирателно тук, от трибуната, говорихме за ненахранените дечица в домовете и по още много, много други теми. Вчера загатнах за това. Преждеговорившият говореше за тези 10 млн. лв. Аз питам: колко много дечица от домовете биха могли да бъдат нахранени? Оставам това друг да реши.
Може би някой се бърка в съдебната система, господин Найденов, може би някой от нас?! Ще кажа, че тук малко пресолихте в защитата. Нещо повече ще кажа: Вие може би се уповавате на инициативата на господин Петков, който каза, че ще се създаде комитет или комисия – такива комитети измисляте – за защита на партийните членове от репресиите, забележете! (Шум и реплики от КБ.) Може би това имате предвид, когато заставате тук и говорите пламенно за решение на прокурора?
Мисля, че трябва да помислим много върху моралния образ на този парламент, господа! Когато излизате тук да нравоучителствате и четете уроци по морал, има други институции, които казват на кого и кога да бъде свален имунитетът. Нека оставим провосъдната система да решава.
Не бих искал тук да има такива изказвания, политически изказвания и в момента да се правят политически внушения от Народното събрание. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Мутафчиев, ще Ви дам възможност да ме репликирате, за мен ще бъде чест да Ви отговоря след като завърша.
Тъй като виждам, че всички сте застанали пламенно да защитавате, искам да кажа само едно: нека правосъдието в тази държава без значение дали е от БСП, НДСВ или ДПС, нека правосъдието най-сетне да вземе своето решение! (Шум и реплики от КБ.) Да вземе решение без никакви политически чадъри и без намеси – било за министър или заместник-министър. Който е взел, сбъркал пред държавата, да отговаря за това! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за дуплика господин Мутафчиев. Заповядайте да репликирате народния представител Лъчезар Иванов.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Благодаря Ви, че ми давате думата, без да съм я поискал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А как? Вие бяхте толкова активен, Вие не млъкнахте през цялото време. Имате тази възможност.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Госпожо председател, ще взема думата по процедура, тъй като Вие си позволихте в момента наистина да се гаврите с правилника на Народното събрание и да давате думата на народен представител, без да я е поискал, по Ваша воля. Такова чудо не се е случвало в този парламент. А в политиката се налага да ви се правят и реплики от място. Все пак трябва да бъдете и малко търпеливи, когато от тази трибуна се налага репресия към народен представител с решение на десницата, която смятам, че най-малко може да бъде морален коректив в този момент на управлението на тройната коалиция.
Искам да кажа нещо, господин Иванов. Много е ясно защо търсите в правилника някакво основание, за да поискате свалянето на госпожа Масларова от председател на Комисията по труда и социалната политика. Защото тя направи един морален жест, за да извади Народното събрание от тази политизация и продължаване на клеветенето и сама подаде искането си за падане на нейния имунитет. Вие това не можахте да го изживеете, защото имахте друг политически план – да се говорят неща, които не е ясно дали ще бъдат дори доказани. И днес отново сме свидетели именно на този фарс, господин Иванов. За съжаление.
И когато говорим за морал, нека погледнем и назад, защото не можем да говорим за морал, когато един политик минава през две или три партии, само за да бъде в парламента. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Мутафчиев.
Обяснение на лично засегнат.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: В момента сме в процедура на реплики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди това обяснение като лично засегнат от мен към изказването на господин Мутафчиев.
Няма в правилника възможност за така наречената устна реплика, тъй като няма как безсловесно, чрез жестове да се репликира. И тъй като Вие словесно се изказвахте, но не в предвидения в правилника ред това да става, когато давам думата и на трибуната, ако не Ви бях дала думата, щях да бъде обвинена, че отново не гледам във вашия сектор. Вдигахте и ръчичка, както се изразявате. (Оживление.)
Има думата за реплика господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Аз имам лично обяснение, не реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Заповядайте.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми господин заместник-председател, останал съм с впечатление от работата Ви в предния парламент, че Вие сте принципен човек и затова Ви репликирам.
Ако дебатът днес не беше по отношение освобождаването на госпожа Масларова като председател на комисията, а беше по отношение на искането за свалянето на нейния имунитет, аз щях да приема Вашите аргументи на 100% и да Ви подкрепя. Имунитетът се сваля, за да се даде възможност на органите на предварителното производство да извършат съответното разследване и той не предполага задължително вина. Още повече, че в България наказателният процес е състезателен – прокуратурата обвинява, защита защитава, съдът е този, който постановява има ли или няма вина.
Ако госпожа Масларова заемаше пост, който може да възпрепятства обективното разследване или по някакъв начин можеше да притиска свидетелите на обвинението, а доколкото аз знам няма и повдигнато обвинение, аз също щях да приема Вашите аргументи.
Но в случая дебатът не е по отношение на искането на главния прокурор за свалянето на имунитета, а е нещо съвършено различно и всякакви опити да се вкарват някакви морални стандарти, които са извън закона, за мен са абсолютно несъстоятелни. Моралът е в закона, господин Иванов. Няма морал извън закона. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Костадинов.
За втора реплика има ли желаещи? Не виждам.
Има думата за дуплика д-р Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз видях, че желанието за реплики от място беше по-голямо и не намери израз, когато беше дадена възможност от председателката на парламента да ме репликирате. Аз застанах пред вас с една-единствена цел, а тя беше да защитим морала на парламента и авторитета на парламента.
Що се отнася до репликата на господин Мутафчиев за моралния коректив, аз не го търся. Абсолютно съм съгласен с репликата на колегата Костадинов – да, нека оставим съда да реши. Всеки е невинен до доказване на обратното. (Реплики от КБ.)
Тук бих искал да кажа, че в момента вие... Господин Мутафчиев, много сте разговорлив, когато сте на място, но не така стоят нещата, когато Ви дадат думата. Освен това искам да Ви кажа, че аз не съм бил в друга партия, а в парламентарна група. Както и във вашата Коалиция за България има хора, които не са от БСП, а са независими. Така че, пак ще Ви обърна внимание – четете повече.
В заключение ще кажа следното – мисля, че ще бъде изключително глупаво днес тук да се правят политически риторики и упражнения в защита, преди съдът да се е произнесъл. Аз смятам, че морален акт ще бъде... (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) Господин Мутафчиев, много Ви моля, спрете да ме репликирате от място. Морален акт ще бъде госпожа Масларова сама да подаде оставка. И нека бъде защитено нейното име.
Никой не е отнел правото на Коалиция за България да предостави член на тази комисия. Това е във вашите права и никой не ви го е отнел.
Така че, господин Мутафчиев, аз считам, че тук имаме някакви по-високи стойности, като морал и етика. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към личните обяснения.
Има думата господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Принуден съм, госпожо председател, да направя лично обяснение, защото преждеговорившият си позволи да дописва или съответно да прави коментар по думи, които аз не съм казал. Аз не тълкувам искането на главния прокурор. Аз казвам, че няма основание и съдържателни аргументи, които да са отразени в правилника и в процедурите на Народното събрание. В случая трябва да кажа, че макар и заместник-председател, преждеговорившият все още няма правото да създава собствени правила, колкото и произволни да са интерпретациите на онова, което е записано в правилника на Народното събрание.
Кое е основанието, на което господата Костов и Мартин Димитров искат снемането на госпожа Масларова от поста на председател на комисията? Къде в правилника има подобно нещо.
Кои са аргументите на комисията, за да го поиска на основание на системно неизпълнение – шест месеца несправяне със служебни задължения, тринадесет заседания на комисията, четиринадесет законопроекта, тринадесет доклада! Кой е аргументът на комисията да поиска снемането на госпожа Масларова като председател на комисията?
Искам да подчертая още нещо. В случая не бива да се водите от разбирането, че след като има искане, това означава и присъда. Има искане на главния прокурор, има доброволно снемане на имунитета на госпожа Масларова. Оттам нататък няма предявено обвинение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, по същество вземате за втори път думата. Направете процедурното си лично обяснение.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Изчакайте съответно произнасяне на присъда и тогава вадете своите заключения. Ето това съм казал, а не вкарвайте в коментар неща, които аз не съм произнасял.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народният представител Румен Петков – възможност за лично обяснение.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Лъчезар Иванов си позволи едно твърде волно тълкувание на нещо, което е решение на национални органи на Социалистическата партия, и то взето, за съжаление, с пълно основание.
Нима някой ще отрече, че в държавната администрация поред се викат служители на различни нива със заплахите, че ако не подадат оставки, ако не напуснат по взаимно съгласие, ще се търси начин чрез различни процедури да бъдат дисциплинарно уволнени? Нима не е факт, че групово се уволняват ръководители в различни териториални структури, като цяло без достатъчно основание …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ: Лично обяснение – съвсем лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Същото каза и господин Иванов - че има такава комисия, но с какво Вие лично сте засегнат по този повод?
РУМЕН ПЕТКОВ: Тогава, когато се говори за морал, трябва да знаем, че моралът има различни политически измерения – от побоища над деца и съпруги, през минаване от парламентарна група в парламентарна група до изкривяване и лъжливи твърдения.
Вие, госпожо председател, сте юрист и знаете, че срещу госпожа Масларова няма повдигнато обвинение. Господин Иванов неколкократно от трибуната заявява, че има обвинение, повдигнато срещу госпожа Масларова. Тогава, когато позволяваме трибуната на Народното събрание …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В този смисъл обаче не Вие сте лично засегнатият. Не можете чужди права и чуждо лично засягане да обяснявате от трибуната. Кажете с какво Вие лично сте засегнат.
РУМЕН ПЕТКОВ: Тогава, когато всички сме съпричастни към лансирането на лъжливи твърдения от тази най-висока трибуна в България, не трябва да се учудваме защо авторитетът на Събранието е такъв и за това не госпожа Масларова е виновна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Три пъти по-висок, господин Петков.
Лично обяснение от д-р Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Петков, аз не видях с какво лично Ви засегнах, когато казах, че Вие сте в основата на това да защитавате партията и не виждам какъв беше проблемът, като Вие потвърдихте, че това е решение на вашата партия. Къде се почувствахте лично засегнат? (Реплика от народния представител Румен Петков.)
Докато във Вашето изказване тук аз мога да кажа, че Вие отново прехвърлихте нормата на етика и на онова, което се говори оттук. Понеже казахте неверни неща, с невярно съдържание, ще искам да ми покажете къде и това активно мероприятие, което беше спрямо мен, факти – оттук. Факти, факти.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Аз не съм казал, че сте Вие. (Оживление, реплики и шум от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Искам нещо да Ви кажа, господин Петков – че Вие за морал, Вие и морал, и за онова, което Вие правехте в шадраванчетата (ръкопляскания и смях от ГЕРБ), и онези думи да Ви припомня, и дела, които бяха заведени срещу Вас…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Влизате в следващи възможности за лични обяснения, господин Иванов. Моля Ви!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Просто профанизирате. Профанизирате диалога, а тук бяхме се събрали за нещо по-високо, нещо по-стойностно. Опитвате се да върнете разговора и топката в онова поле, на което вие сте свикнали да играете. Аз се опитах морално да издигнем нещата, морално да извисим парламента, тук да има някакъв морал, но виждам, че вие, не говоря за никого от вашата партия, просто не можете да удържите този изпит. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Иванов.
Господин Адемов, заповядайте за изказване.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Съображенията, които ще изкажа, нямат нищо общо с лично обяснение – те са съвършено принципни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но Вие заявихте изказване?!
ХАСАН АДЕМОВ: По никакъв начин не кореспондират с посткоалиционна солидарност. Тези съображения почти сигурно ще ги изкажем, ако става въпрос и за народен представител от друга парламентарна група.
Преди около десетина дни се състоя изключително драматично заседание на Комисията по труда и социалната политика, където беше взето решение, както преди малко колегата Тодор Великов каза, с 14 на 5 гласа за преждевременно освобождаване на председателя на Комисията по труда и социалната политика, подчертавам, защото тази комисия се казва Комисия по труда и социалната политика.
Съображенията, които бяха изказани тогава, са във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 на нашия правилник. Преди това членовете на Комисията по труда и социалната политика от политическа партия ГЕРБ, госпожо председател, са заявили едно искане до Вас за предсрочно освобождаване на председателя на Комисията по труда и социалната политика. Вие сте резолирали това искане да бъде осъществено в условията на чл. 22, ал. 4. Това не е случайно, защото Вие прекрасно знаете, че аргументите, които са изказани и които са записани в чл. 22, ал. 1 и 2, няма как да бъдат взети предвид, защото става въпрос за обективна невъзможност да изпълнява задълженията за срок, по-голям от 6 месеца, за системно превишаване на правата и за системно неизпълнение на задълженията. Няма как по тези съображения на чл. 22, ал. 1, т. 2 да се иска, не само да се иска – да се гласува освобождаване на председател на която и да е парламентарна комисия.
Впрочем такова искане е прецедент в историята на българския парламент. Имаше само едно друго такова искане – в 39-то Народно събрание, на председателя на Комисията по здравеопазването, но в комисията не можа да се вземе решение, защото вносителят, който беше от дясната страна на залата, в момента, в който се гласуваше, излезе да говори по телефона. Така че това е единственият случай, в който Народното събрание си позволява да се меси в автономността на парламентарните групи при вземане на решение да се определят кои да бъдат представителите на съответната парламентарна група в ръководството на отделните звена на Народното събрание.
На следващо място, и с това ще завърша, уважаеми колеги, прави впечатление, че продължават непрекъснатите опити за смесване на правомощията на отделните власти. Най-вероятно отдавна сме накарали великия Монтескьо да се обърне в гроба. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Адемов.
Реплики?
Заповядайте, господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (РЗС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Адемов, едно от нещата, заради което гласувах в Социалната комисия, беше искането на главния прокурор. Ако е само то, да кажем – може да е сбъркал главният прокурор в искането си. Неговата роля е такава – да обвинява.
Но вторият въпрос, за който аз гласувах тогава в Социалната комисия и за който искам да ви попитам, като реплика към Вас: ако Вие бяхте министърът на труда и социалната политика и участвахте в Надзорния съвет на НОИ, бихте ли се изказали положително при закупуването на три етажа на хотел „Плевен” за нуждите на НОИ като социален министър? Три етажа – VІІІ, ІХ и Х етаж на хотел „Плевен” за нуждите на НОИ с докладна записка, че сградата е достъпна за хората, които ще ползват услугите на Националния осигурителен институт, за сумата от 6,5 милиона лева!
Е, тогава ние за какво сме избрани в Народното събрание? Когато коментираме такива шокиращи числа, ми настръхва косата. Моят баща, господин Адемов, почина на 56 години. И досега моята майка постоянно ме пита: като се въртиш в тази политика вече 20 години, защо аз не мога да получавам достойната пенсия на твоя баща, след като той е лишавал семейството си от тези пари?
Ето за това - защото ние нецелесъобразно и не като истински държавници разходваме държавната пара! Заради това се получават тези неща. Точно заради това аз гласувах, господин Адемов – защото такъв човек няма право да води Социалната комисия. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Великов.
Заповядайте – втора реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми д-р Адемов! Като втора реплика искам да допълня въпроса, който беше отправен от господин Великов точно по същия казус. Бихте ли припомнили на Народното събрание кой беше тогава управител на Националния осигурителен институт? По време на парламентарните избори 2005 г. или на Евроизборите, не си спомням точно кога, от чия листа той беше кандидат? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика ще има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, д-р Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Благодаря Ви, господин Великов, за репликите.
Аз не съм човекът, който може да изброи имената на 22 човека от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. На господин Казак беше репликата за състава.
Относно това, което ми казахте Вие, господин Великов. По никакъв начин всички тези аргументи, които казвате тук, нямат нищо общо с чл. 22, ал. 1, т.1. По никакъв начин не кореспондират с това нещо. Ако има евентуално обвинение, ако има съдебно решение и ако съдебното решение каже в крайна сметка, че госпожа Масларова е невинна, Народното събрание ще върне ли госпожа Масларова като председател на Комисията по труда и социалната политика?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Да, да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля, не се репликирайте от място!
Други народни представители, които искат да се изкажат?
Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Първо си позволявам една бележка по начина на водене. Просто Ви призовавам да давате думата за лично обяснение на народни представители, които са споменати поименно и срещу които е направена някаква квалификация, за да има причина да се дава думата, в противен случай, ние тук ще започнем само да се обясняваме помежду си. Ако за някой е казано, че е извършил нещо или че притежава качества, които не притежава, или са му залепени някакви етикети – да, но без да бъде споменат по име, съвсем общо да излиза за втори-трети път на трибуната и да повтаря едно и също според мен не е редно. Така че моля Ви това правило да бъде спазвано, защото иначе обяснението не е лично.
Вече по същество. Ние предлагаме Народното събрание да освободи госпожа Масларова на основание на чл. 18, ал. 7, който казва така: „Народното събрание може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии” .
Състав на парламентарната комисия е нейният персонален състав като членове и персонален състав като ръководство. Не може другояче да се разбира състав на комисията. В състава на комисията особено важна е ролята на ръководството на комисията. Тя представлява комисията, това е лицето на комисията, това е лицето на Народното събрание.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Никъде не е написано такова нещо.
ИВАН КОСТОВ: Точно така е написано. Аз цитирам чл. 18, ал. 7. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.) Това е нашето основание. Моля Ви да не ме репликирате!
Второ, смисълът на нашето искане е следният. Нека избирателите да избират който искат народен представител в Народното събрание. Който искат да изберат, но ние не сме безразлични. Ние тук, всички, разбира се, в различни състави на Народното събрание сме различно безразлични или не сме безразлични към това кой представлява Народното събрание. Този принцип е отстоян в чл. 3 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вижте защо това Народно събрание не е безразлично към това кой го представлява.
Вижте какво казва правилникът:
„Чл. 3. Народни представители, за които има данни от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че са били сътрудници, не могат да бъдат членове на:”.
Въведено е ограничението да не могат да бъдат членове в ръководството на Народното събрание; в ръководствата на комисиите към Народното събрание; международните делегации на Народното събрание; Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тоест Народното събрание може да ограничи, защото неговата представителност се засяга от тези лица, може да каже от кои лица може да бъде представлявано и от кои лица не може да бъде представлявано. Тук няма никакъв реваншизъм, няма никаква злоба, няма ненавист, няма жестокост, няма репресия.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): А любов!
ИВАН КОСТОВ: Тук има невъзможност на народното представителство в този му състав, с това мнозинство да приеме, че лице за неговата трудова и социална политика може да бъде човек, на който е снет имунитетът като народен представител.
Аз се ангажирам, за да бъдем съвсем прецизни, да предложа на нашата парламентарна група да изготвим текст, в който да добавим в чл. 3, че не могат да бъдат такива, както е изброено, което изчетох, „и народни представители със свален имунитет”. Благодаря ви за вниманието.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Направете го. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли желаещи за реплика? Не виждам.
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители! Започвам моето изказване с дълбокото убеждение, че властта е преди всичко отговорност. Казвам това, защото никой не трябва да смята, че властта може да бъде политически чадър за изясняване на всички факти, свързани с приемане на управленски решения, особено когато става дума за управление на държавни и общински средства. Мисля, че по този въпрос не трябва да има две мнения и той трябва да бъде изваден пред скоби при днешната дискусия. Властта, разбира се, не е средство за облагодетелстване, но днес дискусията не е за това дали някой е злоупотребил с властта, защото този въпрос е открит. Отговорът на този въпрос няма как достоверно - поне с юридическите средства, които са предвидени, да бъде даден в тази зала, независимо кой какво предполага по него.
Това е единственото, което искам да кажа в случая с госпожа Масларова, и настоявам въпросът за парламентарната дейност и за парламентарното представителство да бъде поставен отделно от въпроса за евентуална юридическа отговорност. При това поне част от хората в тази зала си дават сметка, че към нея в момента няма повдигнато обвинение за извършено престъпление. Едно е искането на главния прокурор да започне разследване, което изисква и участието на съответния народен представител, евентуалната последваща стъпка към друга юридическа фаза на процеса, която може да персонализира и тази отговорност. Но и на този въпрос няма отговор.
Аз дори щях да приема в известна степен инициативата на Синята коалиция, ако бяхме във фазата на сбиране на достатъчно доказателства, които дават основание този въпрос по-нататък да бъде придвижен от обвинението и доведен до разглеждане от съда.
Това показва, че тук мотивите са други – че не се преследва защита на авторитета на парламента и уважение към закона. Впрочем ГЕРБ стават заложници и вие с вашата позиция вече го признахте – на една провокация, която започва от Синята коалиция, която вече има прецедент в предишен мандат.
Спомням си преди години, когато заместник-председател на парламента беше акад. Сендов – за едно негово изказване, да го наречем по спорни исторически факти, далеч назад в българското минало, тогавашното мнозинство от СДС гласува неговото снемане от заместник-председателския пост, защото той си е позволил публично да изрази позиция, която не се споделя от управляващата партия.
Ето днес повторение на този случай с друг повод и с друго основание, с прехвърляне на аргументи. Тук е другата слабост на позицията. Премествайки се към някакъв чл. 18, който говори за броя, вида и състава на комисиите, вие сте напълно несъстоятелни, защото съставът означава колко души участват в една комисия, а въпросът за нейния персонален състав и за ръководството е друг и е в чл. 22. Комисията по труда и социална политика се опита да направи маньовър след разпореждането на председателя на парламента, но ясно е и днес добре разбирате, затова не искате да съедините двете точки, ако можеше и по двете да освободите народния представител, и се позовавате на някакъв неуреден случай. Напротив, този случай е уреден. Един от преждеговорившите каза, че ние ще бъдем последователни към всяко обвинение, отправено към народен представител от БСП, ДПС и НДСВ. А ще бъдете ли последователни към обвинения към хора от управляващата партия?! Знаете ли кога ще се възстанови истинското доверие към съдебната власт в България? Когато тя започне, разбира се, при наличието на съответните основания, да повдига обвинения не само към бивши, а към настоящи управляващи. Тогава обществото ще реши, че съдебната власт не се съобразява с никакви конюнктурни политически фактори. Това ще бъде истинската реабилитация на доверието към съдебната власт.
Аз също призовавам моите колеги, главно участвали в управлението – министри и заместник-министри, да преосмислят отношението си към искането за снемането на имунитет, ако такива постъпят в следващи месеци в този парламент. Нямам никакви илюзии, че тези искания ще бъдат подкрепени, но според мен дискусията по тези искания в парламента е важна, защото всеки един трябва да използва тази трибуна, за да изрази своята позиция към това, за което е обвиняван – политически, още на този етап, независимо от това, което ще стане в съдебната зала.
Мисля, че по този начин тази дискусия ще ориентира много по-рано българските граждани. Това е наш общ дълг. В тази обстановка и при този натиск, който се упражнява, мисля, че това е необходимо.
Днешната власт уволнява така, както дори и „синята метла” не го е правила (оживление в мнозинството) – общо уволняване на директорите на областните земеделски служби, общо уволняване на директорите на инспекциите по околната среда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от темата, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Същият е подходът за МВР, за данъчните служби. Кажете кои са следващите и дали ще остане сектор, който да не бъде освободен, независимо от индивидуалната преценка?! Защото в някои сектори вие правихте проверки с месеци, изразходвахте големи държавни средства, за да установите нарушения и основания за смяна. Независимо, че след това освободихте всички. Може би ще се намерят някои удобни и послушни, които ще преназначите.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде сядай бе!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Вие сте седнал и никога няма да се изправите!
Защо не трябва да се позволява парламентът да дава морални оценки? В Конституцията има само две категории лица, за които наличието на морални качества е изискване към заемането на длъжността. Това са магистратите и конституционните съдии. Никой няма да каже, че депутатите и министрите не трябва да са морални, но оценката за техния морал се прави от обществото, защото заемат политически длъжности, а не от техните опоненти. Затова само институциите, които се произнасят за съдбата на други - като магистратите и конституционните съдии, трябва да имат морална оценка, която се дава от предвидените органи на съдебната власт на тези, които ги излъчват. Вие нямате право, аз нямам право да давам морални оценки за вашето поведение, които имат юридически последици. Ние можем да водим морална дискусия, но морални юридически оценки, които имат правни последици, вие и аз нямаме право да даваме един за друг.
И накрая, тази тема идва като политически десерт в една много напрегната седмица, при която вие пожарно приехте държавния бюджет в едно заседание, което вече разграничава участниците от разума поради неговата продължителност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от темата, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: И трябва да завършите с този политически апотеоз, който да покаже – опозицията да стои в ъгъла, да мълчи и да носи отговорност.
Но аз призовавам моите колеги със самочувствие и с аргументи да се изправят във всеки случай, когато има основание, и да защитаваме правата на българските граждани. В случая ние защитаваме парламента, но главната ни задача е да защитим правата на българските граждани и ще го правим! Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Стоилов.
Има ли реплики? Няма желаещи.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Казак. (Народният представител Иван Костов се запътва към трибуната с книга в ръка и иска думата за реплика.)
Вече дадох думата за изказване на господин Казак. Забавихте се. (Иван Костов се връща на мястото си.)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Костов, подозирам, че ще имате възможност на мен да направите репликата, която искахте да направите към господин Янаки Стоилов. Имайте малко търпение.
Уважаеми колеги, д-р Адемов от нашата парламентарна група изказа част от аргументите в подкрепа на становището на Парламентарната група на Движението за права и свободи, което гласи, че ние няма да подкрепим нито първа, нито втора точка, които явно се обединиха в дневната дискусия, за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Комисията по труда и социалната политика. Няма да го подкрепим, както каза д-р Адемов, не от някакви носталгични чувства или емоции от миналите ни коалиционни взаимоотношения, а защото принципно сме категорично против подобна тенденция за политическа разправа като израз на политическия реваншизъм, който намира своя генезис отново и за пореден път в старата десница, на чиито провокации за съжаление политическа партия ГЕРБ продължава да се поддава и да допуска подобни грешки, които понякога я поставят в неудобно положение. (Иван Костов поднася книгата на председателя на Народното събрание.)
Това е старата десница, която наистина нищо старо не е забравила, нищо ново не е научила и която общо взето изповядва едни ценности, които нямат нищо общо със съвременните достижения на демокрацията. И политическа партия ГЕРБ вместо наистина да докажете, че сте носители на новото, продължавате да се плъзгате по тази плоскост, продължавате да се поддавате на този натиск, който ви се оказва от тази или онази политическа партия, която ви подкрепя. И в крайна сметка вършите неща, които създават прецеденти и за които може би след това обективният съдник – историята, ще се произнесе по начин, който не отговаря на вашите днешни представи.
Не случайно в днешната дискусия ние чухме последователно три юридически аргумента в неуспешните опити да се оправдае тази инициатива. Първият юридически аргумент, изказан от Комисията по труда и социалната политика, е чл. 22. Видяхме, че този аргумент е несъстоятелен, тъй като госпожа Масларова в никакъв случай не може да се каже, че в последните шест месеца, а те дори още не са изтекли, е имала обективна невъзможност да изпълнява функциите си. Като видяхме, че това не може да издържи, господин Иванов намери друг текст, който е толкова обтекаем, че трудно може човек да си представи как може да бъде приложим към днешния казус. И накрая, за да му помогне, господин Костов намери трети текст. След като за всички присъстващи юристи в тази зала, включително юристите от ГЕРБ, е пределно ясно, че когато има изричен текст в правилника, който изчерпателно урежда хипотезите за предсрочно освобождаване на председател на една комисия, то той трябва да бъде прилаган, а не да се търсят други текстове, които имат съвсем друго съдържание и целят съвсем други резултати.
Така че за всички юристи е пределно ясно, че няма юридическа обосновка, няма юридическо основание за приемането на подобно решение. Оттам нататък ние попадаме в полето на политическата целесъобразност, на моралните оценки, които бяха направени от не един или двама от изказалите се, които морални оценки обаче за съжаление ние силно се съмняваме дали биха били изказани, ако не се касаеше за представител на една от опозиционните политически сили.
Искам категорично да заявя, че тенденцията за превръщането на Народното събрание в квазисъд, тенденцията за превръщането му в конвент, който да се занимава със всякакъв род въпроси, включително и тези, които са в изричната компетентност на съдебната власт, продължава. Тя е много опасна тенденция, уважаеми господин Костов, и тази тенденция не допринася за повдигане авторитета на Четиридесет и първото Народно събрание.
Аз няма да се съглася с идеята и с предложението на господин Янаки Стоилов, че трябва, видите ли, всеки народен представител, чийто имунитет ще бъде поискан оттук нататък, сам да се отказва от него, за да даде възможност тук за политически дебати и така нататък, за дискутиране на неговата презюмирана вина или невиновност. Напротив, колкото по малко Народното събрание се занимава с въпроси, които са от компетентността на независимата съдебна власт, толкова повече той ще бъде това, което е – законодателен орган, орган, който законодателства и който е отделно и нещо съвсем различно от прокуратура и съд. За съжаление тук, в Четиридесет и първото Народно събрание, ние виждаме доказателства за това, че Народното събрание се изкушава да влиза в ролята и на прокурор, и на съд, нарушавайки всякакви елементарни и изконни принципи на правото, един от които е принципът за невиновност до доказване на противното.
Така че буди съжаление тази инициатива, която би била един опасен прецедент, от който биха могли да се възползват не само днешните управляващи, но и тези, които ще ги наследят. Аз не бих искал да бъда на мястото на всички следващи бъдещи бивши управляващи, които биха могли да попаднат в подобна ситуация.
И накрая, понеже тази инициатива беше подета за пореден път от Синята коалиция, за един от лидерите на която в едно интервю беше казано, че изпълнява черната работа на управляващата партия, и понеже старата десница, Синята коалиция, уважаеми господин Димитров, е част и е отдавна член на християндемократическата десница, на Европейската народна партия, и понеже един от лидерите й, по възрастен от двамата лидери на Синята коалиция, преди няколко дни, в едно телевизионно предаване цитира Библията, каза, че и той като Спасителя е готов да прощава...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По темата, господин Казак! Върнете се на въпроса, който обсъждаме.
ЧЕТИН КАЗАК: Именно в тази връзка, госпожо председател, искам да ви прочета един текст. Искам да ви прочета един текст специално за вас, уважаеми колеги, и вие ще си направите изводите. Аз съм убеден, че вие познавате прекрасно този текст: „Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство (смях и викове в ГЕРБ) и като я поставиха напред, рекоха Му: „Учителю, тази жена била хваната в самото прелюбодейство, а Мойсей ни е заповядал в закона такива с камъни да ги убиваме. Ти прочие какво казваш?” – казваха това, за да го изкушават, та да има с какво да Го обвиняват. Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята (викове и смях в ГЕРБ), без да обръща на тях внимание. А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея”. И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха това и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по старите, та до последните.” (Смях, шум и реплики в ГЕРБ и в Синята коалиция.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата!
ЧЕТИН КАЗАК: Аз се надявам, че старата десница ще си направи добри изводи, включително и от този текст. И специално лидерите й. Благодаря. (Ръкопляскания в КВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Казак.
Господин Мартин Димитров иска реплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги! Единственото хубаво нещо, което направи господин Четин Казак, е, че е почнал да чете Библията и трябва да насърчим това усилие оттук нататък. (Бурни ръкопляскания и смях в ГЕРБ). Препоръчваме го на цялата парламентарна група на ДПС, ако може и БСП и те да четат също, това е хубаво начинание. Това е наистина добро и трябва да бъде насърчавано оттук нататък, колеги.
Сега, понеже в изказванията и на господин Казак се оспорва доколко в състава на една комисия влиза и председателят й, затова голямата дебела книга, която ви показваме, е тълковен речник. Състав означава това, от което се състои нещо, всичко, от което се състои, тоест и председателят на комисията.
И, колеги, понеже от БСП чух и една реплика, която е много обезпокоителна, за морал трябвало да се говори само тогава, когато било конституционен съд и еди-какво си... Имаше и второ изречение. Извинявайте, но моралът е категория, която трябва да бъде на първо място в парламента. На първо място, колеги, защото ние сме парламентарна република. И ако имате някакво съмнение по този въпрос, много ви моля в кратки срокове бързо да бъде извървян този път. Моралът е на първо място в парламентарните категории. Тук трябва да се дава пример в тази насока.
Така че тези изказвания, които бяха направени, са много грешни и много, много некоректни и много неточни.
Между другото, господин Казак, идеята на християнската култура на Библията започва от морала и от правдата. Имайте предвид следното нещо – това е все едно човек, за който е започнало разследване от вашето правителство. Човек, за който главният прокурор в момента подготвя повдигането на обвинения, да го оставим да бъде лице на Четиридесет и първото Народно събрание. Нито едно Ваше изказване не може да ни убеди в правотата на такава теза. Много се извинявам, но това е абсолютно некоректно и няма как тази теза да бъде защитима. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За втора реплика има думата госпожа Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не бих си позволила да взема думата. Няколко неща предизвикват в мен желанието да кажа, че тук народните представители са се събрали за важни и съществени неща. Че тук народните представители са се събрали да решават законодателни неща и да бъдат уважавани от гражданите, които са ги избрали в тази зала. За съжаление, трябва да добавя някои неща, които са цитирани в Библията, в които се казва: „Освен всичко останало, изгонете фарисеите от храма”.
Искам да кажа това, че многократно в тези дни сме упреквани, че ние сме дошли тук от Политическа партия ГЕРБ, за да натискаме копчето. Уважаваната от мен госпожа Мая Манолова е права в чисто юридически план. Да, натискаме копчето, защото трябва да има закони. Да, натискаме копчето, защото трябва да изпълняваме поръчките, които са ни дали и тази власт, с която са ни упълномощили нашите избиратели. Но не значи, че ние не можем да говорим. И ако днес това, което се случва в Народното събрание, се хвърля в темата на политическото говорене, се хвърля в темата на моралната категория, облечена в различни юридически аргументи, най-доброто, което би могло да се случи, и аз го желая – госпожа Масларова да застане достойно на трибуната и да напусне поста, който заема. Това ще бъде достойното решение, това ще бъде депутатското решение и няма да се случват нещата в политическата партия на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Тези неща да се топят като ланския сняг, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето!
СНЕЖАНА ДУКОВА: ... защото, ако това продължава, те наистина ще се стопят така, а ние ще продължаваме да натискаме копчето, за да можем да вършим работата, която вие не желаете. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дукова.
Има ли желаещи за трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Къде е господин Димитров? (Весело оживление.) Явно някои хора обичат да правят реплики и след това не изчакват, за да чуят дупликата. Въпреки че отсъства от пленарната зала, аз искам да му кажа, че много от представителите на Движението за права и свободи, убеден съм, познават по-добре Библията отколкото господин Димитров Корана. В това съм убеден. Аз съм готов дори да се явя на изпит с господин Димитров кой от двама ни знае по-добре Светото писание на другата религия.
В крайна сметка обаче аз неслучайно прочетох този цитат от Светото писание, тъй като целия дебат и всички основания, които бяха изтъкнати оттук-нататък, като изключим измислените и хаотични опити за юридическа обосновка на това предложение, бяха морални категории. Бяха опити за извличане на морални аргументи от един акт на прокуратурата, който няма нищо общо с парламентарната дейност и който няма нищо общо с морала, за който вие тук претендирате.
Моралът, уважаеми колеги, се съдържа най-вече в съвестта на всеки един от нас и в писанията, независимо коя религия изповядваме. И когато ние претендираме, че изповядваме определени морални и религиозни идеали, ценности и принципи, (народният представител Мартин Димитров влиза в залата) нека да бъдем последователни, господин Димитров, а не избирателни. Нека, когато се представяме пред медиите и когато цитираме определени религиозни морални принципи, това да го правим и тогава, когато сме в парламента.
Не на последно място, скъпи колеги, след всичко това, което чухме, аз съм убеден, че дори и сега Политическа партия ГЕРБ да допусне грешката, подтиквана от старата десница, аз съм убеден, че скоро вие ще направите равносметката, че сте допуснали една грешка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Казак.
Тъй като часът е 10,30, има заявени изказвания от господин Пирински и госпожа Екатерина Михайлова, а знаете, че ни предстои парламентарен контрол, така също за почивката има и предварително организирано мероприятие в Клуба на народния представител, ще продължим дебатите по този въпрос в следващото пленарно заседание.
Сега обявявам 30 минути почивка и в 11,00 ч. ще започнем с парламентарен контрол.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 27 ноември 2009 г. до 3 декември 2009 г.
Постъпило е питане от народните представители Цветан Асенов Цветанов и Дарин Величков Матов към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаропътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 декември 2009 г.
Постъпило е питане от народните представители Николай Янков Пехливанов и Станислав Тодоров Станилов към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно прилагане на изискване за осигуряване на български работници при извършването на обект автомагистрала „Тракия” – отсечка А4 – Оризово-Бургас, участък лот 2 – Стара Загора – Нова Загора от километър 210 плюс 100 до километър 241 плюс 900. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 декември 2009 г.
Постъпило е питане от народния представител Кирил Владимиров Гумнеров към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно мерките за защита от страна на държавата на българските производители и търговци от агресивната ценова политика на големите търговски вериги в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 декември 2009 г.
Постъпило е питане от народния представител Пламен Тачев Петров към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно намерения за развитието на държавно предприятие Национална компания „Индустриални зони” ЕАД, чийто принципал е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Следва да се отговори писмено до 19 декември 2009 г.
Постъпило е питане от народните представители Яне Георгиев Янев и Димитър Йорданов Чукарски към Румяна Желева – министър на външните работи, относно предприети действия от българската държава след влизане в сила на Лисабонския договор за встъпване в длъжност на избрания 18-и член на Европейския парламент от Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 11 декември 2009 г.
Общият брой на новопостъпилите питания и въпроси е 5.
На основание чл. 85, ал. 5 и чл. 95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следва да връча писмени отговори на народни представители към министри.
Има писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на питане от народния представител Христина Янчева.
Има писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Михаил Михайлов.
Има писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Има писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Има писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Има писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Цвета Георгиева.
Има писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Има писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Има писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Ангел Найденов.
Има писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски.
Има писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски.
Ще направя едно съобщение:
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще заседава извънредно на 8 декември 2009 г., вторник от 13,00 ч. в зала 134 на Народното събрание, пл. „Александър І” № 1, при следния дневен ред:
„1. Представяне, обсъждане и приемане на становище по Законопроект § 902-01-49 от 25 ноември 2009 г., за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет.
2. Изслушване на актуална информация от Министерството на финансите и Съвета за управление на средствата от Европейския съюз към Министерски съвет относно:
- статус на процеса по представени одобрения на оценките за съответствие по оперативните програми пред и от Европейската комисия;
- извършването на разплащания по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз до края на 2009 г.;
- текущо състояние на информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България;
- статус и предстоящи стъпки по изпълнението на поетите ангажименти от срещата между министър-председателя на Република България, ръководителите на управляващите органи по оперативни програми и представителите на Националното сдружение на общините в Република България, проведено на 24 ноември 2009 г. В Министерския съвет;
3. Представяне на актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2008-2010 г. За 2009 г. е приета с Решение № 835 от 10 октомври 2009 г.
4. Разни.”
От 15,00 до 16,00 ч. – среща с представители на Главна дирекция „Морски въпроси и рибарство” на Европейската комисия.
Заповядайте за изказване от името на група.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (РЗС): Уважаема госпожо председател, преди да започна с декларацията от името на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” по чл. 44, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение Вие и заместник-председателят Лъчезар Иванов в момента да се оттеглите от председателстване на заседанието, тъй като декларацията се отнася за вчерашно ваше лично обяснение, направено от двамата и наложено след това от Вас наказание на народен представител – председател на Парламентарната група „Ред, законност и справедливост”.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа министри!
„ДЕКЛАРАЦИЯ
на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост”
Парламентарната група и Политическият съвет на „Ред, законност и справедливост” възразяват остро срещу неправомерните действия и злоупотреба със служебно положение на председателя госпожа Цецка Цачева. Тя си позволи да отстрани председателя на Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” и председател на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика господин Яне Янев за едно пленарно заседание, без да има каквито и да било основания.
За пореден път в демократичната ни история парламентът на Република България се ползва от управляващата партия за публична разправа с политически опоненти. На заседанието си вчера председателят на парламента госпожа Цачева демонстративно превиши правата си и отстрани народния представител господин Яне Янев, тълкувайки избирателно и от позиция на силата парламентарния правилник.
Госпожа Цачева се позовава на чл. 133, ал. 1 от правилника, който се отнася за случаи на оскърбяване на държавния глава от отделни народни представители, а не за политически мнения и оценки, изразени в декларация от името на цяла една парламентарна група. Поведението на госпожа Цачева е недопустимо и при положение че Конституцията на Република България гарантира правото на народните представители свободно да изразяват мнения по всеки един политически въпрос в пленарната зала и извън нея, включително и по отношение на президента на републиката, който също е политическа фигура.
Затова задаваме следните въпроси:
1. Защо госпожа Цачева не отстрани и останалите народни представители от РЗС, след като те са застанали с имената и подписите и авторитета си зад тази декларация?
2. Има ли право госпожа Цачева да отстранява господин Яне Янев от парламентарно заседание, когато той чете декларация не в лично качество, а като председател на парламентарна група?
Объркването на госпожа Цачева е обяснимо предвид нейната неопитност в парламентарните дела, а това може да бъде компенсирано с повече упорство. След като обаче заема този най-отговорен пост в парламентарната република, тя е длъжна да прави разлика между лични, морални достойнства и институционална отговорност. Явната необходимост от тълкуване на понятията е породена от неадекватната реакция за налагане на наказанието.
Изразеното в декларацията съмнение в моралните достойнства на държавния глава Георги Първанов е мотивирано от действията му по време на двата мандата на поста президент на Република България, както и от действията му като председател на БСП. И за да не останат някакви съмнения в правилността на отправеното от Парламентарната група на РЗС „оскърбление” към държавния глава, ще припомня само някои негови действия.
Първо, като председател на БСП Георги Първанов подкрепи публично и организира митинг за защита на политиката на Слободан Милошевич, обвинен във военни престъпления и престъпления срещу човечеството от Хагския трибунал. Митингът е и срещу действията на НАТО – организация, в която вече сме пълноправен член, а тогава кандидат, в Косово по време на мащабно етническо прочистване.
Второ, като председател на БСП Георги Първанов написа писмо с молба за финансова подкрепа към Саддам Хюсеин - диктатор, осъден на смърт за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Това е по време на наложеното от ООН ембарго върху износа на петролни продукти.
Трето, като президент на Република България в деня на национален траур, след трагедията във влака София-Кардам, Георги Първанов беше на лов със свои другари и спонсори на предизборните му кампании.
Четвърто, като президент на Република България при посещение в приятелски Казахстан Георги Първанов отстрелваше застрашени от изчезване и защитени от закона животински видове. (Смях от КБ.)
Пето, като кандидат за президент на Република България Георги Първанов приемаше дарения от членове на олигархични кръгове, които са разследвани за измами и данъчни злоупотреби.
Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” призовава всички парламентарни групи да защитят парламентаризма и да не допускат налагане на еднопартиен диктат.
Предлагаме на госпожа Цачева сама да отмени незаконното си решение за отстраняване на господин Яне Янев от пленарната зала. В противен случай ще настояваме самата тя да бъде отстранена от едно пленарно заседание заради немотивирано и оскърбително отношение към народен представител, а така също ще се обърнем със специално искане до Омбудсмана на Република България по казуса на превишаване на правата на председателя на Народното събрание и ще искаме Конституционният съд да се произнесе може ли разпоредба от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се тълкува в противоречие с конституционно гарантирано право.
Заявяваме от трибуната на Народното събрание, че ще информираме нашите партньори от Съюза на европейските консерватори и реформисти за поведението на представителите на управляващата в България партия ГЕРБ, член на Европейската народна партия, към други десни партии. Убедени сме, че преднамереното и грубо отношение на председателя на Народното събрание госпожа Цачева към лидера на единствената консервативна партия в България ще доведе до съответна преоценка при оказване подкрепа на различни предложения на Европейската народна партия от парламентарната група на Съюза на европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент. С неправомерните си действия представители на управляващата партия демонстрират, че политическата ни система буксува и е неспособна за дълбоки структурни промени.
Затова ние от Парламентарната група на „Ред, законност и справедливост” за пореден път апелираме към всички, които се изкушават да заменят демократичния ред с прилагане на законите и правилата по политическа целесъобразност, да имат предвид, че България отдавна е скъсала с тоталитарния режим. Членовете на БКП не са привилегировани и сме държава, длъжна да се съобразява с европейските демократични принципи.”
Следват подписите на вчерашната и днешната декларация на цялата парламентарна група. Благодаря.
Заповядайте, госпожо председател. (Подава на госпожа Цачева декларациите.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Във връзка с направеното искане за мой отвод и отвод на заместник-председателя Лъчезар Иванов от ръководството на днешното пленарно заседание, обяснявам, че чл. 9, ал. 6 от правилника гласи: „При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.”
Това е единственият текст в нашия правилник и норма, по силата на законов текст, при който аз, без да наруша този правилник, мога да си направя отвод от заседанието. По политически декларации обаче, каквато беше правният характер на тази, с която току-що ни запознахте, господин Чукарски, разисквания не се провеждат, поради което няма как да приведа в изпълнение този текст.
Що се отнася до колективното оспорване на наложената от мен санкция на господин Яне Янев, съгласно чл. 133, ал. 1 от нашия правилник, ще се аргументирам с ал. 3, за да Ви поясня само, че по този начин нашият правилник не предвижда оспорване на наложено наказание. Господин Яне Янев има право да оспори наложената дисциплинарна мярка пред председателя на Народното събрание в тридневен срок от налагането й. Този срок за господин Янев тече от днес, тоест деня след налагането на санкцията, и изтича в първия работен ден на Народното събрание. Председателят може да потвърди, отмени или промени мотивирано наложената дисциплинарна мярка.
Това, което Вие ми връчихте, няма стойност на еднолично възражение от страна на народния представител Яне Янев. Ако той не го направи персонално по предвидения в правилника ред, ще считам, че няма такова оспорване.
Оттук насетне вашите твърдения ги оставям без коментар. Само ще поясня, че санкцията му е наложена еднолично, тъй като сега за първи път ми се представя писмена декларация с подписите на останалите членове на вашата парламентарна група.
Има ли изявления от други парламентарни групи? Не виждам желаещи.
Преминаваме към парламентарния контрол, насрочен за петък, 4 декември 2009 г.
Първи ще отговаря Бойко Борисов – министър-председател на Република България, на питане от народния представител Яне Георгиев Янев относно политиката на правителството във връзка с декларираната подкрепа за членство на Република Македония в НАТО и Европейския съюз.
Господин Янев, заповядайте да развиете питането си.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател!
На 16 ноември 2009 г. по време на срещата Ви с премиера на Република Македония Никола Груевски Вие заявихте официална подкрепа на Република България за членството на нашата западна съседка в НАТО и Европейския съюз. След кратката визита на премиера Груевски Вие съобщихте, че сте обсъждали с Вашия македонски колега, цитирам: „Двете страни да се въздържат да коментират и да влизат в детайли по историята, която ни разделя, а да търсят онези детайли и събития, които ни обединяват, за да ги честваме заедно”.
Както заявихте, българската страна стъпва на декларацията, подписана през 1999 г., като очакванията са, ако тя бъде подкрепена от македонската страна да се оформи съответно договор или меморандум. Декларацията от 22 февруари 1999 г. наред с всички останали въпроси взема отношение и по така наречения езиков спор, който разделя двете страни. Документът е разписан на официалните езици на двете държави, на български език, съгласно българската Конституция, и на македонски, съгласно тяхната конституция. По този начин се дава възможност за преодоляване частично на различията. Несъмнено обаче езиковият спор има много повече исторически и политически, отколкото лингвистични основания и не му е тук мястото да излагаме тези аргументи и тази полемика, защото този спор се води от Освобождението до днес.
Искам обаче да припомня, че голямото мнозинство от българските езиковеди имат ясна позиция по чисто лингвистичната страна на този въпрос и тя е следната: кодифицираната норма на македонските диалекти, така наречения македонски литературен език, трябва да се разглежда като трета книжовна норма на българския език, успоредна на българския литературен език и на банатската писмена норма.
Като отчитам особеностите на отношенията между България и Македония и заявеното политическо желание на македонската страна за започване на преговори за членство в Европейския съюз, логично е да се повдигне въпросът дали е възможно да се търси трайно решаване на временно разрешения проблем с Декларацията от 22 февруари 1999 г.
Европейският съюз от своя страна е обединение, което е основано на принципа за свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора, както и от принципа за културно и езиково разнообразие. Всичко това повдига въпроса дали Република Македония ще допринесе с приемането й в Европейския съюз за езиковото разнообразие на Общността, след като през 2007 г. българският език е признат за един от 23-те официални езика на Съюза.
Във връзка с това, уважаеми господин министър-председател, задавам следните въпроси: в какво конкретно се изразява подкрепата на правителството за членство на Република Македония в НАТО и Европейския съюз и второ, декларираната подкрепа за членство на Република Македония в Европейския съюз свързана ли е с мълчаливо официално признаване на македонския език като един от езиците на Европейския съюз? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България.
Заповядайте, господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, господа депутати, господин Янев!
Националният интерес на България и съседните ни държави, включително и Република Македония, е да бъдат стабилни, демократични и отворени за разширяване на контакти и сътрудничество. Затова европейската и евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани е най-прекият път за реализирането на тези цели.
Солунският дневен ред на Европейския съюз от 2003 г. дава ясна европейска перспектива на балканските държави, в това число и нашите македонски съседи, и ние го подкрепяме категорично.
България е заявила своята последователна подкрепа за интегрирането на Република Македония в Европейския съюз и НАТО. Ние бяхме първата държава, която официално призна Република Македония. Страната ни успешно разреши и проблемите на двустранните ни отношения чрез подписването на Декларация на премиерите на двете страни на 22 февруари 1999 г. Като държава-членка на Европейския съюз подкрепихме и премахването на визовия режим на Съюза за граждани на Република Македония. Нашето правителство е наясно, че процесът на присъединяване е свързан с условия и с критерии, които страните кандидати следва да изпълнят. По този път е минала и страната ни в хода на присъединителния процес.
Затова подкрепата за евроинтеграционните стремежи на Република Македония е насочена към помощ за преодоляване на факторите, които създават пречки пред извършването на необходимите реформи. Ние съзнаваме, че форсираното приемане в Европейския съюз на държави, които не са убедили изцяло институциите на Съюза и държавите-членки в действителната си политическа воля за решаване на нерешените двустранни въпроси крие опасността те да бъдат привнесени във вътрешния дневен ред на Европейския съюз. Ето защо при започване на преговори за членство на Република Македония в Европейския съюз и НАТО България ще продължи да се придържа към европейските стандарти и ще подкрепя интеграционните й усилия като същевременно настоява за изпълнението на политическите критерии за членство на двете организации.
Ние ще настояваме и за зачитане на правата на човека и основните свободи на всички граждани на Република Македония на недискриминационна основа и без оглед на националното им самосъзнание. Ще очакваме и стриктно спазване от македонската държава на поетите в двустранен и регионален план ангажименти като тези произтичащи от съвместната Декларация на премиерите на двете страни от 22 февруари 1999 г. Ще се стремим тези въпроси да бъдат предмети на дискусиите в Европейския съюз и НАТО за напредъка на Република Македония за постигането на задължителните условия и стандарти, включително и за придържането й към политиката на добросъседство.
Българското правителство очаква волята на македонското правителство за провеждане на добросъседска политика да намери израз в следните конкретни действия:
1. Продължаване и задълбочаване на реформите във всички области, включително и в областта на правосъдие и вътрешни работи и реформата на сектора за сигурност при изпълнение на критериите за членство.
2. Преустановяване говора на омразата срещу България и българите от страна на политически лица и представители на официални институции. Премахване на проявите на подобно отношение в учебните помагала и програми, както и от официалните и свързаните с държавата медии.
3. Снемане на всякакви малцинствени претенции към страната ни в съответствие с Декларацията от 1999 г., както и преустановяване на подстрекателствата спрямо съответните групи наши граждани.
4. Прекратяване на антибългарската кампания в международни организации и форуми.
5. Демонстриране на стремеж за преодоляване на споровете, свързани с общата ни история и култура чрез преминаването към съвместно честване на исторически личности и събития, които ни обединяват.
6. Подписване в най-кратък срок на връчения проект на Договор за приятелство и добросъседство на базата на Декларацията от февруари 1999 г., която е основа на добросъседските ни отношения.
Искам да потвърдя днес в българския парламент, че нашата принципна подкрепа за членството на Република Македония в Европейския съюз и НАТО е валидна при наличие на ясна воля на ръководството й да направи необходимото, за да отговори на очакванията ни за добросъседско поведение от европейски тип. Тази позиция беше разработена и подкрепена на заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет под моето лично председателство.
На въпроса Ви за мълчаливата подкрепа на възможността за включване на официалния език на Република Македония сред официалните езици на Европейския съюз при присъединяването на страната към Съюза искам да заявя следното: България има договореност с македонската страна по въпроса за езика, отразена в Декларацията от 1999 г. В съответствие с нея ние разглеждаме като официален за Република Македония езика, определен от нейната Конституция. Тази наша позиция няма да претърпи промяна и при приемането й в Европейския съюз.
Уверявам Ви, че ще намерим най-подходящия начин заявеното ни становище по въпроса да намери надлежно място и в официалните документи на Европейския съюз. Изразявам своята и на правителството убеденост, че реализирането на посочените предпоставки за успешно започване на преговорите за членство в Европейския съюз от страна на Македония ще позволи на българската външна политика да бъде максимално ефективна в подкрепата си за интеграцията на тази близка съседна страна в европейските и евроатлантическите структури.
С риск да Ви подразня – моя отговор на питането е съгласуван и с Президентската институция. Те застават също зад тази декларация или този отговор. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Борисов.
Господин Янев, имате възможност за два уточняващи въпроса, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): По Конституция, господин министър-председател, има Президент на Републиката. Президентска институция няма. Това са някакви чиновници, които днес ги има, утре ги няма. Така както има министър, а няма министерства... (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители за тишина.
ЯНЕ ЯНЕВ: ...няма чиновници - прощавайте, грешка на езика.
Но нашето безпокойство идва от това, че Македония получи статут на кандидат за член на Европейския съюз през м. декември 2005 г., но приближаването й засега е блокирано от Гърция във връзка със спора за името на бившата Югославска република. Тъй като решението за стартиране на преговорите изисква единодушието на 27-те страни – членки на Европейския съюз, въпросът към Вас е: каква е позицията на българското правителство предвид и други обстоятелства, които се виждат всеки ден от българските и от македонските медии? Да речем, наскоро вие си спомняте, лозунгът: „Умрете, бугари!” беше изписан на два пъти на стената срещу Българския културен център в Скопие. Въпреки многократните и доброжелателни отношения от страна на българската държава, всички тези процеси не спират.
Затова моят допълнителен въпрос към Вас е: във връзка с политиката на голяма част от македонските парламентарни партии, която се базира на траен антибългарски шовинизъм, в т.ч. и на редица изтъкнати македонски изследователи, учени, доктори на науките, които също са направили докторати на антибългарска основа, как българското правителство в хода на преговорите ще преодолее тези значими пречки?
Вторият въпрос е: ако няма разбирателство сега, след влизането на Лисабонския договор в сила, нито една държава не може да наложи вето, какви мерки ще предприеме българското правителство, за да парира такива недоразумения, за които вече споменах? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Има думата министър-председателят Бойко Борисов за отговор на двата допълнителни въпроса. Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Госпожо председател, господин Янев! Приемам забележката, съгласувано е с президента.
Що се отнася до възможността за вето след влизането в сила на Лисабонския договор, аз мисля, че много ясно казах, че ние много стриктно ще спазваме изпълнението на критериите за присъединяване в Европейския съюз. Една държава, която е изпълнила критериите, не намирам основание да считам, че би могла да подвежда преднамерено, целенасочено Европейския съюз и да очакваме след това подобно поведение. Защото поне от моите впечатления за работата в Европейския съвет и в европейските институции много рязко, много нетърпимо се отнасят към всяко едно подобно поведение. Така че истински се надявам, а и предполагам, че Вашето питане днес в парламента много обстойно ще бъде предадено и от нашите медии, и, съответно, от македонските такива и за всички в Република Македония ще стане ясно, ако не е, че изпълнението на критериите и влизането в Европейския съюз и НАТО не е само привилегия. Това са поети отговорности, включително и към държавата членка България. Истински се надявам на това.
Какви инструменти има Европейският съюз да отговори, включително и ние, при влизането в сила на Лисабонския договор, ако се тръгне в тази посока, не бих искал да предполагам, че това изобщо би могло да се случи. За това има критерии, а изпълнението на критериите предполага, че това не би трябвало да се случва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър-председателя Бойко Борисов.
Има думата да изрази отношение господин Яне Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаеми господин министър-председател, благодаря Ви за отговора, благодаря и за усилието, което полага правителството, ръководено от Вас. Но само дотук! В онази му съгласувателна част с президента, не мога да благодаря по обясними причини. (Оживление.)
Бих искал да се върна на нещо много важно, което ме боли като народен представител втори мандат от Благоевградски избирателен район. Там са моите корени, там е моят род и аз не мога да приема, че ние с моите братовчеди от Струмица, Радовиш или Скопие говорим на различни езици. Ние говорим на български език! И моите братовчеди, ако станат евродепутати, когато Македония стане член на Европейския съюз, ще говорят пак на български език. Затова аз по никакъв повод не мога да приема, че трябва в рамките на Европейския съюз да има македонски език! Това просто е един парадокс! Това е едно недоразумение! Това е нещо, което нашите деди и прадеди са отстоявали векове наред, и аз, докато съм политик, народен представител и се занимавам с държавни дела ще отстоявам тази позиция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Яне Янев.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България има думата госпожа Корнелия Нинова. (Възгласи: „Е е е!”.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин премиер, господа и госпожи министри, уважаеми колеги! На 27 юли 2009 г. беше публикуван Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. В този Правилник вие одобрихте един текст, с който Народното събрание въвежда забрана народни представители, за които има данни от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че са били сътрудници, да могат да бъдат членове на ръководството на Народното събрание, ръководствата на комисиите на Народното събрание, международните делегации на Народното събрание, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тогава ви предупредихме, че този текст нарушава законите на България и Конституцията на България. Не се вслушахте в нашите думи.
Днес, когато Синята коалиция, подкрепена от ГЕРБ, РЗС и „Атака”, внесоха искане за отстраняване на госпожа Емилия Масларова като председател на Комисията по труда и социалната политика, Иван Костов отново се позова на този текст с аргумент, че след като веднъж Народното събрание е приело решение, с което се налагат ограничения върху определени народни представители, може да го направи втори път.
Искам да ви информирам, че на 3 декември с Решение № 11 по Конституционно дело № 13 Конституционният съд се произнесе по жалба на Коалиция за България и обяви текста на Правилника, който вие тогава приехте и на който днес без аргументи се позовавате, за противоконституционен. В това Решение се казва, че всеки народен представител черпи представителната си власт от народа и тази власт не може да се ограничава по никакъв начин от парламентарното мнозинство в Народното събрание. В Решението се казва - когато народът избира народни представители, той влага своята воля на конституционен носител на държавната власт да бъде представляван от точно определени лица в Народното събрание. Народът прави преценка на качествата на тези лица и тяхната способност да го представляват и да осъществяват неговата държавна власт още преди самия избор. Никой друг, включително и Народното събрание, не стои над народа.
Когато приемахме тези текстове, колеги, ние ви предупредихме, че действате в разрез с Конституцията. Тогава политическата целесъобразност и политическият реваншизъм надделяха над здравия юридически разум, човешкия разум на народните представители.
Призовахме ви и днес, за втори път, нека с подобни действия да не принизяваме ролята на Народното събрание, да не намаляваме авторитета на институцията и точно ние, които сме призовани да пишем, да спазваме и браним законите на България, да го правим. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Нинова.
Ако няма други изявления от парламентарни групи, да продължим с Парламентарния контрол.
Следва отговор на Божидар Нанев – министър на здравеопазването, който ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Михайлов относно плащанията на лечебните заведения при извършването на акредитационните процедури за оценяване на тяхната цялостна медицинска дейност.
Господин Михайлов, заповядайте да развиете въпроса си.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят въпрос е свързан с плащанията на лечебните заведения при извършване на акредитационните процедури и по-конкретно, каква е сумата, получена от Министерството на здравеопазването от лечебните заведения, на които е извършвана акредитация от м. септември 2005 г., когато е започнала процедурата, досега? И законосъобразни ли са процедурите по събирането на тези средства?
Имате ли информация как протича акредитационният процес по места? Защо лечебните заведения плащат за хотели, командировки и социални осигуровки, както и други разходи, нерегламентирани в нито един закон?! Вярно ли е, че служители от Министерството на здравеопазването през последните две години са получили хонорари по 50 хил. лв.? (Шум и реплики.)
Зададеният от мен въпрос е свързан със задължителната акредитация по чл. 86-88 от Закона за лечебните заведения. Има няколко големи „но” при осъществяването на тази акредитация и те са следните. Никъде не е публично записано и не е ясно какви са разходите, които трябва да направят лечебните заведения. Таксата, изисквана по чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс, ако става въпрос за такси и разноски, се определя със закон, такива такси в Закона за лечебните заведения няма.
Има ли законово право Министерството на здравеопазването да изисква плащане по процедури, които не са записани в Административнопроцесуалния кодекс? Има ли право Министерството на здравеопазването да въвежда договори за плащания, които не му се полагат? Да не говорим за начина, по който се извършва акредитацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Искам само да кажа и колегите да знаят, че 90% от заведенията, получили най-висока акредитационна оценка, при тях са констатирани най-тежките нарушения, най-големите задължения и най-лошото менажиране. Вие сам знаете това и се надявам да го чуем от Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отговор – Божидар Нанев, министър на здравеопазването, заповядайте.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми господин Михайлов! Във връзка с постъпилите запитвания относно плащания на лечебните заведения при извършване на акредитационни процедури за оценяване на тяхната медицинска дейност, Ви уведомявам следното.
В Република България акредитацията на лечебните заведения е регламентирана с чл. 86-89 от Закона за лечебните заведения. Министърът на здравеопазването е утвърдил Правилник за организацията на дейността на Акредитационния съвет и Правила за разпределение на средствата, постъпили от лечебните заведения за акредитационни процедури, които определят размера на разходите за сметка на акредитираното лечебно заведение. За периода септември 2005 г. – октомври 2009 г. са акредитирани 618 лечебни заведения като постъпилите средства са в размер на 2 млн. 442 хил. 133 лв.
Имаме ли информация как протича акредитационният процес по места? И защо лечебните заведения плащат за хотели, командировки, социални осигуровки и други разходи, нерегламентирани в закон? На това ще отговоря така: акредитацията на лечебните заведения е процес, който е протичал съгласно Наредба 18/2005 г., съгласно т. 5.1, 5.2 от Правилника за разпределение на средствата, постъпили от лечебните заведения, които са пътни, дневни, нощувки на членовете на експертна комисия, контролна комисия или на комисия, провеждаща външен одит за периода на работа в лечебното заведение, както и за деня на доклада пред Акредитационния съвет. Размерът на разходите е в съответствие с Наредбата за командировки в страната.
Вярно ли е, че служители на Министерството на здравеопазването от м. септември 2005 г. до днес са получили хонорари от порядъка на 50 хил. лв.? За периода 2005-2009 г. са изплатени възнаграждения в размер на 1 млн. 754 хил. лв. на общо 1137 експерти – членове на Акредитационен съвет, експерти от акредитационни комисии, членове на звено за административно-техническо обслужване. Имам приложена подробна справка относно изплатените суми. По отношение членовете на Акредитационния съвет: на двама експерти са изплатени до 50 хил. лв.; на един експерт – до 40 хил. лв. за този период от четири години; на двама експерти – до 30 хил. лв.; и на един – над 50 хил. лв. На 122 експерти от акредитационни комисии са изплатени 136 хил. и 400 лв., а на членовете на звеното за административно-техническо обслужване – на 10 експерта са изплатени 250 888 лв. за този период от четири години. Разбира се, питанията са основателни.
Виждаме, че тези плащания са уредени чрез Правилник за организацията на дейността и Правила за разпределение на средствата на база на наредба, издадена от министъра. Разбира се, като нормативен или поднормативен акт това може да бъде обжалвано във Върховния административен съд и той да се произнесе за законосъобразността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, министър Нанев, просрочвате с 1 минута и 15 секунди.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Върховният административен съд може да се произнесе за законосъобразността.
По отношение на полученото качество, оценката на тези лечебни заведения – имате основание да твърдите и е така: лечебните заведения с най-големи финансови задължения и констатирани нарушения са имали едни от най-добрите оценки. Затова сега Министерството на здравеопазването преразглежда както нормативната уредба, така и прави предложения за промени в Закона за лечебните заведения, които ще бъдат предложени през Министерския съвет за гласуване в Народното събрание. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Госпожо председател, преди 1-2 седмици се изказах по повод на Националната здравноосигурителна каса. Това, което искам да кажа, е следното. Това е една абсолютно опорочена процедура. Всички колеги трябва да го знаят! Бившият главен секретар Гигов на Министерството на здравеопазването и още 5-6 чиновника измислят цялото това нещо, прибират по 50-60 хил. лв. абсолютно незаконно, защото е нарушен Административнопроцесуалният кодекс
Обяснете ми: как така ще плащат социални осигуровки лаборатории, ДКЦ-та и така нататък? Откъде накъде държавни служители, дори Гигов е член на борда на „Св. Екатерина”, ще вземат по 50 хиляди лева и частните лечебни заведения ще им плащат и социалните осигуровки? Това е просто безумие! Това е страшно опорочен модел: при него 10-12 чиновника в Министерството на здравеопазването измислят схема как да приберат едни пари. Ходят и рекетират ДКЦ-та, всякакви лечебни заведения, само и само да прибират. Вие казахте, с имена. Има хора, взели над 50-60 хил. лв., при условие че получават от още две места.
Моята молба към Вас е следната: преразгледайте дали тези чиновници трябва да са в бордовете на болниците и да вземат тези пари. Вие сам казахте в много изявления: има 618 лечебни заведения, от тях 400 са болници. Сам знаете, че ако е сериозна акредитацията, а не е за два часа – да минат, само за да вземат някакви пари, половината от тези болници знаете много добре, че няма да отговорят не на стандартната, а на оценка „2” няма да отговорят. Всички знаем това нещо.
Затова аз приветствах и Ви казах, че ще подкрепим реформата, и преструктурирането в болниците. Но наистина трябва воля да няма чиновническо отношение. Днес го казахте в едно телевизионно предаване. Лекарят наистина трябва да бъде лекар, който работи, а не да бъде чиновник, който се чуди как да прибира парите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Имате думата за дуплика, господин Нанев.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин Михайлов, съгласен съм с Вас, че е опорочена сега действащата система за акредитация. Съгласен съм, че това са трудно мотивирани разходи на тези лечебния заведения. Но единственият механизъм да бъдат оспорени тези актове, е Върховният административен съд. Така че аз нямам тези правомощия, от една страна.
От друга страна, това, което наистина сме направили – преразглеждаме цялата тази система, включително с промени в законодателството, така че такива порочни практики, които не водят до добро качество след акредитационна оценка на работата на тези лечебни заведения, да не се допускат повече. Мисля, че така нашата работа в тази посока се върши, включително и чрез законодателни предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Нанев.
Продължаваме с отговор на въпроса към Маргарита Попова – министър на правосъдието, която ще отговори на въпрос на народната представителка Цвета Алипиева Георгиева относно заплащането на съдебните заседатели.
Заповядайте, госпожо Георгиева, да развиете въпроса си.
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Госпожо председател, госпожо министър, господа министри, уважаеми колеги!
Наредба № 2 на Министерството на правосъдието от 8 януари 2008 г., която определя възнаграждението на съдебните заседатели гласи в своя чл. 12, ал. 1, че съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт. А ал. 2 гласи, че то се определя за един заседателен ден и се изплаща ежемесечно. В чл. 13 е записано, че размерът на това възнаграждение за един заседателен ден представлява една 22 част от 50-те процента на основната заплата на съответния съдия от районен или окръжен съд. Това респективно би означало заплащане за един съдебен заседател за един заседателен ден респективно 32 лв. за районен съдебен заседател и приблизително 42 лв. за заседател в окръжно съдилище.
При проучване обаче, което беше направено от мен като представител на Партия „Атака” за дейността на съдилищата, установих че навсякъде, в цялата страна тази наредба не се спазва, а на заседателите се плаща сума, която е определена от съответния съдия и то за започнат час, което е грубо нарушение на наредбата, която ясно и категорично определя начина на заплащане на съдебните заседатели.
Тъй като е видно, че съществуват видими различия по отношение на това действие – заплащането на съдебните заседатели, моля да ми отговорите ще извършите ли проверка за констатиране на различия по отношение заплащане възнаграждението на съдебните заседатели в противоречие с Наредба № 2, която предполага еднаквост и какво ще направите за точното и еднакво прилагане на тази наредба във всички съдилища на страната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Георгиева.
Моля, министър Попова за отговор.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Георгиева! Благодаря за конкретните коректни и много добре структурирани въпроси, на които отговарям с удоволствие веднага също така коректно и конкретно, както сте ги задали.
Наистина в Закона за съдебната власт и в Наредба № 2 е регламентиран редът, по който става заплащането на съдебните заседатели, които участват със същите правомощия, както и съдиите на различно ниво и трябва да получават възнаграждение за това. Като министър на правосъдието веднага, след като получих Вашия актуален въпрос, направих следното и го казвам като отговор на Вашия първи и Вашия втори въпрос.
На 27 ноември 2009 г. изпратих писмо до Висшия съдебен съвет, с което ги запознах с Вашия актуален въпрос и помолих веднага на следващото заседание на Висшия съдебен съвет да бъдат взети мерки да се предприемат и направят проверки по този въпрос, за да можем в един по-късен етап да отговорим кой как прилага Наредба № 2 и съответно Закона за съдебната власт във връзка със заплащането на съдебните заседатели. Висшият съдебен съвет изпълни моята молба и вчера на своето редовно заседание колегите взеха решение в три точки, което Ви цитирам за коректност и за точност.
В първа точка Висшият съдебен съвет обръща внимание на административните ръководители на съдебната власт да спазват стриктно прилагането на Наредба № 2, която е конкретна и казва как трябва да се процедира със заплащането на съдебните заседатели.
На второ място, което е ценна точка, възлага на директор от дирекция „Вътрешен одит” да изиска информация и да извърши конкретна проверка на органите на съдебната власт в национален мащаб, като се постави на вниманието на административните ръководители Вашия въпрос, да съберем информация кой и къде в страната нарушава Наредба № 2, да се върнат конкретните проучвания във Висшия съдебен съвет, които ние да обобщим, да сведем на Вашето внимание. Разбира се, те взеха решение да ме уведомят мен като министър на правосъдието, за да може и аз да контактувам с Вас по този начин.
Допълнително, извън решението на Висшия съдебен съвет ще Ви кажа, че ако е необходимо да се конкретизира наредбата, ако някъде някой я намира за неясна и предложи по-добър текст, ние сме готови да направим някаква корекция, макар че аз на този етап не виждам необходимост от промяна в Наредба № 2, защото тя е конкретна и точна. Разбира се, поемам ангажимента в двуседмичен срок, след като Бюджетната комисия извърши своята проверка и обобщи резултатите, да Ви върна писмен отговор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Попова.
Госпожо Георгиева, имате думата за реплика.
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Благодаря Ви, госпожо министър, за конкретния отговор. Аз предположих, че в такъв кратък срок надали ще бъде възможно да се извърши конкретна проверка във всички съдилища в страната, но вървим в правилната посока.
Така или иначе аз Ви давам и тази информация, която може да Ви послужи за установяване на действителната практика по места, че всъщност в повечето съдилища реално се прилага по-старата наредба, която даваше възможност това да се прави, а именно да се плаща по-малко от установената в наредбата сума, такава е била предполагам презумпцията на наредбата, в случаите, в които съдебното заседание трае много кратко, да речем само няколко минути поради отлагане или по друга причина. Това е една практика, която реално е опорочила начина, по който се заплаща в съдебната система тази изключително важна работа на съдебния заседател, който е независим от друго лице с равен глас на съдията при произнасяне на виновността на извършеното деяние, каквото и да е то.
Оттук нататък това порочно занижено плащане на съдебните заседатели би предполагало, че те не могат да си вършат работата както трябва.
Така моят въпрос е: ако се установи, че това нещо е било правено така, ще бъдат ли изплатени със задна дата неизплатените или порочно изплатените суми на съдебните заседатели през изминалото време? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Заповядайте за дуплика, министър Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Предполагам, очаквате моя отговор и той е логичен: след извършване на проверката и след обобщаване от дирекция „Одит” на Висшия съдебен съвет на констатациите ще се вземе съответно решение на кого какво трябва да се изплати, редно ли е да се изплати и за всичко това ще бъдете уведомена, както казах, в един по късен етап. Сега просто не е възможно да говорим по този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Попова за участието й в парламентарния контрол днес.
Следва отговор от Нона Караджова, министър на околната среда и водите, която ще отговори на въпрос от народния представител Емил Димитров Караниколов относно замърсяването на водите на яз. „Копринка”, почвата и въздуха в Розовата долина от турската фирма „Габровница”.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, в продължение на повече от седем години турската фирма „Габровница”, която се намира край казанлъшкото село Горно Сахране, замърсява редовно почвата, въздуха и водата в китната Розова долина. Недоволството на жителите расте от безхаберието и нежеланието на предишното правителство да се справи с проблема, за което е информирано многократно. Всички очакват и се надяват на спешни мерки.
Моят конкретен въпрос към Вас е следният: какво ще предприеме ръководеното от Вас ведомство, за да стане това красиво кътче на нашата родина отново екологично чисто място за живеене?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отговор – министър Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Караниколов! Дружество „Габровница” АД – с. Горно Сахране, община Павел баня, произвежда плоскости от букова и иглолистна дървесина. Дейността на фирмата се контролира от Регионалната инспекция по околна среда и води, или накратко РИОСВ, Стара Загора по отношение спазване на изискванията за опазване на околната среда.
През м. септември 2006 г. РИОСВ – Стара Загора, е констатирала превишение на допустимите емисионни норми по показатели прах и общи въглеводороди и е наложила на дружеството текуща месечна санкция в размер на 10 хил. 723 лв. Санкцията е обжалвана, в резултат на което е намалена на 8 хил. 721 лв.
В периода 2008 2009 г. фирмата е извършвала поетапно ремонт и реконструкция на сушилните инсталации на линията за производство на плочи от дървесни частици съгласно предписанията на Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора. Инсталирана е комбинирана горелка за твърдо, течно и газово гориво на голямата сушилна инсталация. Предстои такава горелка да бъде инсталирана и на малката сушилна инсталация, а впоследствие и двете сушилни инсталации да преминат изцяло на гориво природен газ.
На 22 и 24 март 2009 г. са извършени контролни емисионни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от голямата и малка сушилни. Установено е превишаване на нормите само по показател прах. Наложени са текущи месечни санкции в размер на 290 лв.
Към настоящия момент „Габровница” АД е изплатила сума в размер 242 хил. 533 лв. текущи санкции, от които 80% са постъпили по бюджета на община Павел баня и 20% - в Предприятието за управление на дейностите по околна среда.
Направената проверка показва, че дружеството притежава разрешителни за водовземания и за заустване на отпадъчни води в р. Габровница. Не са констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.
Наличните протоколи от лабораторните анализи от най близките до с. Горно Сахране мониторингови пунктове за подземни води и почви не показват превишение на нормите.
Поради повишената обществена чувствителност към дейността на Предприятието РИОСВ – Стара Загора, ще контролира приоритетно и стриктно дейността на фирмата и ще информира местното население за резултатите от проверките, дадените предписания и тяхното изпълнение.
Ще информираме и Вас, господин Караниколов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Караджова.
Заповядайте за реплика.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо министър.
Аз съм убеден, че предприетите мерки от ръководеното от Вас ведомство ще направят така, че това предприятие да спазва отново всички санитарни и хигиенни норми.
Само за ваша информация искам да споделя, че това предприятие е работило в Турция, преди да бъде закрито, тъй като не е отговаряло на тези стандарти. Турция е страна, която не е член на Европейския съюз. Преди това е работило и в Румъния, където също е било закрито поради същата причина – не е спазвало съответните екологични норми. Няма никаква причина, никакво основание това предприятие да не се съобразява с нашите правила и закони, да не спазва екологичните норми и да продължава да трови въздуха, водата и почвата на долината, в която аз живея. Надявам се това да бъде прекратено и отново да живеем в едно чисто и прекрасно кътче, каквото е Долината на розите край Казанлък. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Караниколов.
Благодаря и на министър Караджова за участието й в днешния парламентарен контрол.
Следва отговор на Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на питане от народния представител Деница Стоилова Гаджева относно състоянието и перспективите за развитие на БДЖ ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура”.
Заповядайте, госпожице Гаджева, да развиете Вашето питане.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа министри, господин Цветков, уважаеми колеги! Железопътният транспорт е един от основните сухоземни транспорти с доказани предимства като възможност за превоз на тежки товари, малък относителен дял на енергията, вложена при осъществяване на превоза, голяма пропускателна способност и, не на последно място, добри екологични показатели.
Поради тези и други причини той е придобил широка употреба в съвременния свят. В световен мащаб се забелязва осезаемо развитие и подем като вид транспорт, като водещи страни в тази област са едни от основните на Европейския съюз – Франция, Германия и Англия. Създадена е и е в процес на разширение европейска мрежа за високоскоростни движения, пусната в експлоатация миналата година, обединяваща високоскоростни линии на редица европейски страни.
През нашата страна преминават редица трасета от европейските транспортни коридори, които, освен воден и автомобилен, включват и железопътния транспорт. Състоянието и развитието на инфраструктурата и съпътстващите я дейности са важни както за националната сигурност и отбраната, така и за развитието на подходящ икономически климат за бизнес, за жителите и гостите на родината ни.
Лошото състояние на железопътната инфраструктура е известно на обществото, но необходимостта от спешни мерки за подобряването му се подценява. Има известно неразбиране и за приложението на стратегията за нови високоскоростни железопътни технологии. Новите технологии изискват съответно нова инфраструктура. Поради това битува погрешното схващане, че по съществуващите железопътни линии с малки подобрения могат да се движат високоскоростни влакове.
В приетата Оперативна програма „Транспорт” се посочва, че модернизацията на железниците е приоритет. В тази програма са предвидени милиарди евро и защити за железниците. Проектира се модернизация на главните железопътни линии.
В тази връзка се обръщам към Вас, уважаеми господин Цветков, със следните въпроси:
Каква ще е политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно развитието на българските железници? Какви мерки в краткосрочен план ще предприеме министерството за подобряване състоянието на железопътната инфраструктура и увеличаване на конкурентоспособността на БДЖ? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Деница Гаджева.
Заповядайте за отговор, министър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Гаджева! Развитието на железопътния транспорт е основен приоритет както в европейската, така и в националната транспортна политика като алтернативен на автомобилния вид транспорт, транспорт с много по-малко негативно въздействие върху околната среда. Изключително важно условие за изпълнението на този приоритет е реформата в българските железници, включваща преструктуриране и финансово оздравяване на дружествата в сектора. Целта на тази реформа основно се налага, защото състоянието, в което заварихме двете дружества, беше трагично. Реално компаниите са в изключително тежка ситуация, като на практика не могат да обслужват задълженията си.
Какво имам предвид? „Български държавни железници” е с над 160 млн. лв. задължения към доставчиците. Общият размер на вземанията на дружеството от клиенти е 59 млн. лв., предстоят плащания към кредитори и финансови институции от 37 млн. лв. само в рамките на тази година, а за следващата те са над 100 млн. лв. За първите седем месеца на 2009 г. са били изхарчени повече от 70% от цялата субсидия за БДЖ, като разликата в декемврийската и януарската субсидия е три пъти. Това постави дружеството в сериозно затруднение при изплащането на заплатите на работещите там и породи съвсем основателно социално напрежение.
Същото е положението и с Национална компания „Железопътна инфраструктура”. От всички средства – субсидия и капиталови разходи, които са 180 млн. лв. за тази година, дружеството е изхарчило 82% до края на м. юни т.г. Задълженията към доставчиците на инфраструктурата до края на годината се очаква да достигнат 100 млн. лв. Всичко това наложи предприемането на неотложни мерки оттук нататък и веднага, за да може да се постигне подобряване и стабилизиране на състоянието на целия железопътен сектор.
В най-спешен порядък се проведоха множество срещи с кредиторите на железницата, на които бяха обсъдени финансовото й състояние и започнатото вече преструктуриране, с цел евентуално отлагане на плащанията до края на 2010 г. Направи се всичко възможно и със съдействието на Министерството на финансите се увеличи субсидията за железопътната инфраструктура чрез трансфериране на капиталови ресурси в субсидия. Макар и с години закъснение, най-после започва реалното преструктуриране на БДЖ в пазарно ориентирана компания.
Какво имам предвид? Драстично редуциране на раздутия административен персонал и привеждането му в съответствие с обема работа; изграждане на действаща структура със силни маркетингови звена, които да провеждат една пазарно ориентирана и по-агресивна политика за развитие на дружеството и намиране неговото реално място на пазара; освобождаване на дружеството от спомагателни и губещи дейности и същевременно развитие на нови конкурентоориентирани услуги за клиентите на железницата, като разширяване гамата на предоставяните услуги, изпълнение на маркетинговата концепция за дейността на „БДЖ - Пътнически превози” по отношение развитие на продукти, цени, дистрибуция, представяне и персонал, провеждане на гъвкава тарифна политика и други; приемане на реални мерки за подобряване финансовото състояние на БДЖ чрез увеличаване събираемостта на вземанията от клиенти, чрез раздвижването и освобождаването от неоперативни активи, както и чрез вече предприетите действия за събиране на дълга от македонските и сръбските железници, говорим за около 16 млн. евро; развитие на интермодалния транспорт, транспортната логистика, като вече разработваме проекта за така наречените ро-ла комбинирани превози по направлението Свиленград-Драгоман и обратно. Намеренията ни са да развием тази услуга и в други направления.
За развитието на железопътния ни транспорт като основен приоритет от огромно значение е ускореното изграждане, ефективното поддържане и модернизацията на транспортната инфраструктура. Към момента в процес на изпълнение са следните железопътни инфраструктурни проекти: „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград” и „Изграждане на нов комбиниран мост над р. Дунав при Видин-Калафат”. Стартира изпълнението на проект „Реконструкция и електрификация на жп линията Свиленград-турска граница”, финансиран от Оперативна програма „Транспорт”, както и седем проекта, финансирани със средства от държавния бюджет.
Към настоящия момент се изпълняват „Проект за техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе-Варна”. Приключи в срок изпълнението на проект „Техническа помощ за модернизация на жп линията Видин-София”. До края на 2009 г. предстои стартирането на тръжна процедура и за Лот 1 от проекта „Модернизация на жп линията София-Пловдив, участъците София-Елин Пелин и Септември-Пловдив”.
До края на 2010 г. ще стартират и следните железопътни инфраструктурни проекти: „Рехабилитация на жп инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас”, седем нови проекта за техническа помощ по програма ИСПА - до края на 2009 г., финансирани със спестяванията от предишните проекти, и два проекта, финансирани по програмата ТЕНТИ, „Изготвяне на техническо и работно проектиране за жп линията Видин-София”.
Уважаема госпожо Гаджева, като Ви благодаря още веднъж за отправеното към мен питане, искам да Ви уверя, че от страна на сегашното ръководство на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се предприемат и ще бъдат предприемани всички действия и мерки, чрез които в най-близко бъдеще да имаме един модерен, сигурен и европейски железопътен транспорт. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Народният представител Деница Гаджева има право на два уточняващи въпроса.
Заповядайте.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Има една формулировка, която е написана на Втора главна железопътна линия на 88 километър, става въпрос за входа на гара Мездра. Тя гласи: „Здрав железен път, сигурен транспорт”. Това е разковничето всъщност колко е важно инфраструктурата да е добре поддържана и на тези места, за които проектите сега се одобряват и изпълняват, да бъде добре построена. Тоест железният път действително да отговаря технически на това, което се изисква и за скоростта, и за останалите критерии.
Ние имаме печален опит с инфраструктурни проекти. Вие споменахте Пловдив-Свиленград, където за десет години са изградени 22 километра железен път. Проектът за линията София-Радомир също, с тунел под Владая, като влаковете ще се движат със 160 километра в час, вместо усвояване и реконструкция на съществуващата линия за 130 километра в час. Това е можело да бъде направено, както и да е.
Двата ми уточняващи въпроса са:
Първо, какво се прави и какво се предвижда за увеличаването на скоростите по нашите линии в обозримо бъдеще?
Вторият ми въпрос е във връзка с механизираното поддържане на железния път - няма заделени средства от държавния бюджет за тази дейност. Какво се прави за механизираното поддържане и сигурността на железния път?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин министър Цветков, заповядайте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви за въпросите.
Първо, по отношение на скоростите за придвижване искам да Ви уверя, че всички проекти, които се изготвят за модернизация на железопътната инфраструктура, са съгласно европейските стандарти и за скорости от 160 километра в час. Тоест всички реконструкции, които се извършват с европейски средства, ще позволят движението на влакове с тази скорост. Това касае основните направления в страната ни, като тези проекти са основно по направленията София-Пловдив-Бургас, София-Пловдив-Свиленград-турска граница, София-Драгоман, София-Радомир, проектирането на линията, както казах, София-Видин. Всички те се проектират и изпълняват по европейските параметри за скорости от 160 километра в час, така че след като бъдат завършени тези проекти, ще е възможно и движението на влаковете със съответната скорост. Стига, разбира се, те да могат да я поддържат.
По отношение забавянето, което Вие цитирахте – да, има много голямо забавяне в реализацията на тези проекти. Именно поради това е и печалната статистика, която мога да цитирам. До полугодието на тази година по Оперативна програма „Транспорт” усвояемостта на средствата е 1,5%, а по програма ИСПА, която е предприсъединителна програма със срок на действие от 2000 до 2010 г., усвояемостта е 39%, което показва, че реализацията на тези големи и важни инфраструктурни проекти действително е изключително силно закъсняла.
В тази връзка направихме много големи усилия, ускорихме реализацията на проекта „Пловдив-Свиленград”, а по проекта „Дунав мост” вече имаме много сериозен напредък и скъсяване на предварително заявените срокове. Стартирахме и тръжната процедура за реконструкция на жп линията от Пловдив до Бургас, та през следващата година да започне реалното строителство по тази отсечка.
Що се отнася до поддръжката на железопътната инфраструктура, за следващата година в бюджета са заделени капиталов трансфер в размер не по-малък от капиталовия трансфер, осигурен за 2009 г., което е много сериозно постижение. С тези средства ще бъде осигурена текущата поддръжка на железопътната инфраструктура, за да може да изпълнява функциите си и през следващата година. Но основните модернизации и реконструкции ще бъдат извършени с европейско финансиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващите въпроси.
Въпрос от народния представител Бойко Стефанов Великов относно бъдещето на летище Горна Оряховица.
Господин Великов, имате възможност да изложите Вашия въпрос.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Авиационният бизнес е между най-засегнатите в икономическата криза не само в България, но и в Европа и в световен план. Около 30-40% са извършените съкращения в този бизнес.
Летище Горна Оряховица е едно от летищата, което има стратегическо значение както за общината, така и за областта. За информация – то има международен статут от 1995 г. Противоречиво е отношението към летище Горна Оряховица през годините, независимо от характера на управлението, което е имало.
Ще посоча само два примера.
Единият е свързан с демонтирането на автоматична система „Илз”, чрез която се осъществява прецизен заход и кацане на летище Горна Оряховица.
Ще посоча друг положителен пример – бяха решени голяма част от въпросите, свързани със собствеността на земята.
Бих посочил и още един пример – опитът да се реанимират някои летища, които имат единствено и само охрана, без да имат необходимия статут – да се реанимират като възможности и претенции. Няма да посочвам конкретно кои.
Моите въпроси към Вас, господин министър, са свързани с бъдещето на летище Горна Оряховица. Заложени ли са идеи за тъй наречените модерни центрове? Има ли инвеститорски интерес и може ли да се счита, че летището е между приоритетните за концесиониране на страната? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата на министър Александър Цветков.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Великов, възможностите, които Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията вижда в развитието на летище Горна Оряховица, са свързани с централното положение на летището в България, отдалечено на равни разстояния от големите областни градове, и с особеностите на развитие на прилежащите региони. Летище Горна Оряховица е разположено много близко до Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец с обща численост на населението над 100 хил. души. Районът е с развита индустрия, търговия и селско стопанство. Град Велико Търново и неговите околности са един от най-бързо развиващите се райони на България. Независимо от настоящата икономическа криза, в дългосрочен план тези дадености предлагат възможности за развитие на дейността на летище Горна Оряховица в областта на товарните превози и туризма. Летището е добре обезпечено с транспортни връзки, като в близост е разположен голям железопътен възел.
Летище Горна Оряховица има добри условия за привличане на пътнически трафик от развитие на вътрешен и международен туризъм предвид разположените в района обекти на културния, селския и екологичен туризъм.
Минималните инвестиции, необходими за развитие на дейността на летището, се изчисляват на около 1 млн. 880 хил. евро. Включват вложения в пътнически терминал, мерки за сигурност, съоръжения за обработка на товари, обслужваща техника. Предвид бюджетните ограничения за инвестиции в настоящия момент и по-добрия маркетинг, който би могъл да осигури частният сектор, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията възнамерява да развие дейността на летище Горна Оряховица с помощта на стратегически инвеститор, използвайки инструментите на публично-частното партньорство. В ход е подготовката на процедура за отдаване на летище Горна Оряховица в цялост на концесия.
Относно въпроса Ви за включване на летището в планове за изграждане на интермодални терминали, ще подчертая, че насърчаването на интермодалния транспорт е един от приоритетите в политиката на Министерството на транспортна, информационните технологии и съобщенията.
Отчитайки важната роля на транспортната логистика за бизнеса, през следващите години усилията ни ще бъдат насочени към създаване на оптимални условия за паралелно развитие както на транспортната инфраструктура по приоритетните трансевропейски направления, така и на необходимите интермодални терминали. Така ще се създадат условия за разрастването им в товарни селища и в резултат – развитие на интермодалните превози като една прогресивна система на организация на превозните процеси. В момента на различен етап на реализация са три проекта за изграждане на интермодални терминали в градовете София, Пловдив и Русе. При проявен интерес Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията би подкрепило изграждането на такъв терминал в гр. Горна Оряховица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
За реплика давам думата на господин Великов.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (КБ): Уважаеми господин министър, иска ми се да вярвам, че отговорът, който дадохте, би могъл да се реализира в следващите месеци и години. Вашият отговор вдъхва известен оптимизъм относно летище Горна Оряховица и перспективите, които могат да се очертаят с едно публично-частно партньорство. Разбирам добре, че в момента са трудни инвестициите в размерите, които посочихте, за да се модернизира достатъчно летището и да може то да представлява необходимия интерес.
Бих си позволил на основата на Вашия отговор след известен период от време, ако е необходимо, отново да поставя този въпрос, имайки предвид стратегическото значение, което има летището за общината и за областта, както и за много добрите възможности, които областта открива за изграждането на тези карго-терминали, и за възможностите, които летището реално има, сравнено с други и за които виждам, че се полагат не малко усилия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Ще вземете ли отношение, министър Цветков? Не.
С това приключиха въпросите към министър Александър Цветков. Да му благодарим за днешното участие.
Преминаваме към въпроси към господин Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Въпрос от Петър Иванов Хлебаров относно състоянието на ТЕЦ „Бобов дол”.
Господин Хлебаров, имате възможност да изложите своя въпрос.
ПЕТЪР ХЛЕБАРОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Избиратели на „Атака” от Кюстендил ми съобщиха, че според подписани вече споразумения ТЕЦ „Бобов дол” трябва да се закрие поетапно до края на 2013 г., ако не се монтират сероочистващи съоръжения. Става ясно, че новият собственик на централата Христо Ковачки е в невъзможност да изпълни тези екологични изисквания, наложени от Европейския съюз. Ако се затвори централата, на улицата ще се озоват близо 1000 подготвени специалисти от персонала на ТЕЦ-а заедно с още няколко хиляди души, работещи във фирми, които я обслужват, включително БДЖ, на които централата е основен клиент за Югозападна България.
Ще възникне тежка ситуация и за мини „Бобов дол”, където работят няколко хиляди души, изцяло свързани с ТЕЦ-а.
Не на последно място, ще пострадат сериозно хиляди членове на семействата на съкратените, множество фирми и магазини в района. Става въпрос за близо 35 хил. души, които пряко или косвено ще бъдат засегнати.
Очертава се огромен социален проблем с тежки последици. Ще бъде засегнат един голям район в Югозападна България, включващ не само Кюстендилска, а и Пернишка, и Благоевградска област.
До мен стигна информация, че собственикът Ковачки е изплатил само 35 млн. за предприятието от нужните 100 млн. Въпросът е няма ли държавата да прибере обратно в своя патримониум това предприятие. Смятам, че като ресорен министър Вие имате възможност да се справите с възникналия проблем. Еднократното финансиране на построяването на сероочистващи съоръжения при всички положения ще излезе много по-евтино от дългосрочен финансов ангажимент към десетки хиляди, останали без работа от обезлюдяването на цели райони и от нагнетяването на социално напрежение.
В тази връзка моят въпрос към Вас е каква ще е бъдещата държавна политика спрямо ТЕЦ „Бобов дол”, за да се гарантира поминъкът на хората от района, за което правителството несъмнено носи отговорност? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Право на отговор – господин Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Имате думата.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Хлебаров! Договорът за приватизационна продажба на ТЕЦ „Бобов дол” е сключен на 1 септември 2008 г. между Агенцията за приватизация и консорциум „Енергия МК”, гр. София. Към настоящия момент държавата не е акционер в дружеството и то е сто процента частна собственост. Покупната цена е платена изцяло, тоест не се предполага намеса от страна на държавата в оперативните или инвестиционни решения на дружеството.
Ролята на държавата по отношение на дружеството обаче в момента е гарантиране на стриктното изпълнение на ангажиментите по приватизационния договор. Именно от изпълнението на тези ангажименти в голяма степен зависи опасенията във Вашия въпрос да не се материализират. Част от ангажиментите са свързани със защитата на местния въгледобив, както и социалните въпроси на региона. По-конкретно, съгласно част от клаузите на договора купувачът е поел следните задължения.
Първо, до 6 януари 2012 г. да запази основния предмет на дейност на дружеството, тоест то трябва да продължи да функционира като електроцентрала.
Второ, и това е особено важно, купувачът се е задължил да осигури необходимите инвестиции за спазване на разпоредбите на европейското и на българското екологично законодателство, като осигури да се предприемат и реализират съответните мерки за постигане на съответствие с нормите на допустими емисии до 31 декември 2011 г.
В договора са поставени и социални изисквания, като купувачът следва да осигури поддържане на разходите за труд във всяка от трите следващи години поне на равнището на 31 декември 2007 г. в размер на 20 млн. 538 хил. 132 лв. Тоест дори да се реализира определен процент съкращения на персонала, то заплатите на останалите трябва да се повишат пропорционално.
В договора са предвидени и изисквания дружеството да изкупува български въглища не по-малко от 1,75 млн. т годишно от въгледобивните дружества на базата на рамкови споразумения.
Пето, да направи инвестиции в размер на 35 млн. евро допълнително.
Шесто, да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните акции или част от тях. Да не намалява участието си в капитала под 51%.
Важно е да се знае, че всяка календарна година за периода на задължение трябва да изготвя и представя най-късно до 30 юни на следващата календарна година пред Агенцията за следприватизационен контрол писмен отчет и първият такъв отчет трябва да бъде представен до 30 юни 2010 г.
Обръщам внимание, че още през 2005 г. на дружеството е издадено комплексно разрешително за инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда, и заради лоши екологични параметри съгласно условията в комплексното разрешително ІІ блок на централата е спрян на 31 декември 2007 г., І блок трябва да бъде спрян на 31 декември 2011 г., а ІІІ – на 31 декември 2014 г.
В края на м. ноември операторът е внесъл в Министерството на околната среда и водите информация по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Уведомлението е във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на сероочистващи инсталации на трите блока. Към уведомлението е приложено и математическо моделиране за разпространението на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на предложените мерки има вероятност затвореният блок отново да бъде пуснат в експлоатация. Останалите два блока биха могли да се приведат в съответствие с екологичното законодателство и също да не бъдат затваряни в сроковете, които споменах.
В заключение, държавата поема ангажимент, че ще бъде безкомпромисна по отношение на изпълнението на приватизационните ангажименти, които би следвало да гарантират, че това, от което се опасявате Вие и вашите симпатизанти, няма да се случи и при изпълнение на ангажиментите държавата ще предприеме необходимите стъпки за защита на интересите си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Право на реплика има народният представител Петър Хлебаров.
ПЕТЪР ХЛЕБАРОВ (Атака): Господин министър, аз благодаря за изчерпателния отговор. Надявам се наистина да се погрижите за стриктното проследяване на разпоредбите на договора и пожелавам никога да не се стига отново до това, до което стигнаха миналите управляващи, които станаха омразни на целия честен български народ с това, когато пращаха милиционери да бият миньори. Пожелавам ви да не се случва това! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Дуплика? Отказвате се.
Да благодарим на министър Трайчо Трайков.
Въпрос към министър Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, от Иван Иванов относно строителството на Национална спортна зала в София.
Имате думата, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Строителството на национална спортна зала в София се явява безспорно един от най-важните приоритети по време на Вашия мандат. Искам да отбележа, че самата национална спортна зала е един уникален обект – уникален като обем, като сложност и като значение за България, не единствено за спорта, а изобщо като значение за България. България има нужда от такава зала. Едновременно с това трябва да се направи всичко необходимо, за да може тази построена зала да отговаря на три основни изисквания: качество на строителството, което да не бъде оспорвано по никакъв начин; цена, която да бъде наистина приемлива, особено в условията на такава тежка икономическа и финансова криза, в която България беше поставена от предишното управление; и на трето място, срокове, в които да бъде изпълнена залата. Срокът е заложен във Вашия мандат, което прави още по-голямо предизвикателството към Вас.
По повод на това, че трябва да бъдат изпълнени тези изисквания и във връзка с обявения търг за избор на фирма за осъществяване на строителен надзор по обекта „Национална спортна зала, гр. София”, аз отправям към Вас следните въпроси.
Има ли в тръжната документация изисквания към участниците относно опита и квалификацията им в строителен надзор на уникални спортни съоръжения, каквато е Националната спортна зала? Какви изисквания към качествените показатели за дейността на фирмите сте предявили в тръжните документи, в това число важни обекти и, разбира се, и брой надзиравани досега такива? И на трето място, защо след като в чл. 160, ал. 1, от Закона за устройство на територията техническият контрол е независим участник в инвестиционния процес, наравно, разбира се, с проектантите, строителния надзор и строителя, в тръжната документация по моя информация е заложено изискването фирмата за строителен надзор да определи физическото лице, което да извърши контрола по част „Конструктивна”, при това без никакви изисквания към неговата квалификация? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на министър Свилен Нейков за отговор.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, благодаря за въпросите. Във връзка с постъпилите въпроси по отношение на въпроса има ли тръжна документация и изисквания към участниците относно опита и квалификацията им в строителен надзор на уникални спортни съоръжения, какъвто е Национална спортна зала, Ви представям следната информация.
При подготовка на документацията са взети под внимание всички обективни фактори и обстоятелства, които определят специфичността на обявената обществена поръчка, като се има предвид, че изграждането на многофункционалната спортна зала до момента е единствено по рода си мероприятие от подобен мащаб, което се извършва на територията на Република България. В тази връзка изискванията и условията, записани в документацията на обществената поръчка за извършване на строителен надзор кореспондират с изискванията за изграждане на съоръженията, записани в договора с изпълнителя на строителните работи. Изискванията относно опита и квалификацията на участниците в обществената поръчка за извършване на строителен надзор са съобразени както със спецификацията на съоръжението, така и с принципите на Закона за обществените поръчки за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В документацията не са записани изисквания относно опита на участниците в строителния надзор на уникални спортни съоръжения, поради факта, че многофункционалното съоръжение от подобен мащаб не съществува на територията на страната и единствено лица, упражнявали строителен надзор на съоръжения от този тип извън пределите на България могат да изпълнят изискването. Подобно условие е строго ограничително и е в разрез с принципите за свободна и лоялна конкуренция, записани в Закона за обществените поръчки. Също така терминът уникално спортно съоръжение създава предпоставки за разнообразно и субективно тълкуване и невъзможност да се определи еднозначно неговото значение.
По отношение на въпроса: какви са изискванията към качествените показатели за дейността на фирмите? Представени са в тръжни документи, в това число брой надзиравани обекти. Качествените показатели в документацията са със записани изисквания участниците да са реализирали печалба през последните отчетни години – 2007 и 2008 г., годишният им оборот да не е по-малък от 200 хил. лв. за последните две отчетни години и да представят поне една банкова референция от обслужваща банка. Условие за допустимост за броя надзиравани обекти не е поставено, тъй като не кореспондира с предмета на обществена поръчка и доказването на определен брой обекти, на които е извършен строителен надзор. Не удостоверява възможностите на участника да изпълнява надзор на многофункционалната зала.
В Методиката за определяне на комплексната оценка на участниците са включени показатели за: предлагана цена за изпълнение на услугата; строителен надзор в сферата на гражданското строителство по обща договорна стойност за периода 2006-2009 г.; изпълнение на строителен надзор за граждански обекти със сумарно РЗП за периода 2006 г. – деветмесечие на 2009 г., и изпълнение на строителен надзор за граждански обекти с инвестиционна стойност над 2 млн. лв. всеки за периода 2006 г. – деветмесечие на 2009 г. Всеки показател е със съответната тежест и на базата на записаните критерии се оценяват предложенията на участниците.
По отношение на въпроса, свързан… (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Имам допълнителен материал. Въпросите станаха като три. Подготвил съм документ, който мога да Ви предам впоследствие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има думата за реплика народният представител Иван Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, Вие сте възложителят на Проекта на Национална спортна зала. Няма съмнение, че тази техническа страна като отговор Ви е подготвена от хората, които до голяма степен са изработили тръжната документация. Искам да Ви кажа и ще бъда откровен с Вас, че с това, което те са подготвили, са се постарали да прикрият реално какви изисквания се предявяват. Защото, когато се казва, че няма изисквания по отношение било на брой досега реализирани обекти, било на уникални реализирани обекти, каквито са например Националният стадион „Васил Левски”, летище София или други подобни, където може да се покаже, че те имат тези качества, квалификация и са се доказали, това нещо липсва. Голям риск е това нещо да не съществува в документацията.
Следващото, на което искам да наблегна категорично, е именно това, че Вие не можахте да стигнете до третия ми въпрос – защо в тръжната документация е заложено изискване фирмата за строителен надзор да определи физическото лице, което да извърши контрол по Част „Конструктивна”? Това ще блокира изпълнението на трите условия, на които Ви казах, че трябва да отговаря тази зала.
Първо, цената ще се повиши, защото тогава изпълнителят ще играе с техническия надзор, който ще определя по Част „Конструктивна”, респективно по-високи цени в строителството. Има опит в България. Знае се, че е така.
Сроковете няма да бъдат спазени, защото по същия начин при тази обвързаност ще се залагат чрез анекси удължавания на сроковете.
На трето място, качеството ще бъде компрометирано. Така беше компрометирано на стадион „Васил Левски” – един от секторите, и след това негодно строителство за милиони беше разрушено. Така беше компрометирано строителството на Аерогара „София”, когато „Щрабак” се наложи да руши таван на сградата, поради това че не беше извършен както трябва техническият контрол по Част „Конструктивна”.
Господин министър, уверявам Ви: направете необходимото, за да бъде наистина построена една национална сграда, която да бъде гордост за страната и гордост и за Вас, като министър. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, искам да Ви уверя, че Националната спортна зала спазва сроковете до този момент. Качеството наистина е много добро, тъй като в момента е положен и бетонът, освен това е изшлайфан. Тези, които разбират от строителство, ще го видят. Дейността е открита и всеки минава оттам и може да се види даже от любителите.
От професионална гледна точка, до момента всичко се спазва в срокове. Това като разтегляне на цени и време, строителите съвсем отговорно поемат тези длъжности и няма да мръднат и един ден от това, което са обещали.
По отношение на въпроса, свързан с техническия контрол за Част „Конструктивна” по смисъла на чл. 160 от Закона за устройството на територията. Техническият контрол за Част „Конструктивна” по смисъла на чл. 160 от Закона за устройството на територията, като независим участник в строителния процес, има задължението да провери и завери инвестиционния проект по Част „Конструктивна” по отношение на правилен избор на конструктивна схема; определяне на натоварванията; статистически изчисления и оразмеряване в съответствие с нормативните разпоредби за проектиране на строителни конструкции. Той носи отговорност за надеждността на проекта солидарно с проектанта.
Конструкторът от екипа на строителния надзор е като физическо лице, но е член от екипа. След поемането на своите функции има задължението да провери и да отрази в доклада за съответствие на инвестиционния проект отношението си към съответствието на проекта с нормативните изисквания във връзка с пълнотата и вътрешната съгласуваност на конструктивния с другите проекти; наличието на заверка на техническия контрол, посочен по-горе; съответствието с нормативната база, касаеща изискванията към проектите, както и впоследствие следи за правилната и точна реализация на проекта по Част „Конструктивна” при изпълнение на строителните работи.
Конструкторът от екипа на строителния надзор следи изпълнението, но няма правата да променя конструктивни решения, за които отговорност носи проектанта и техническия контрол. Тези му функции са в контекста на чл. 169, 169а, 169б и чл. 170 от Закона за устройството на територията. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
С това да благодарим на министър Нейков за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към следващите въпроси.
Има питане от народния представител Иван Иванов към министър Росен Плевнелиев относно тръжната процедура за дострояване на магистрала „Тракия”.
Имате думата, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, в рамките на времето, което ми е предоставено, само искам да кажа на министър Нейков, че след като той каза, че бетонът и фундаментът на залата вече е излят, как става това, когато още не е завършил избор на строителния контрол? Строителният контрол трябва да бъде там от първата копка на строителството. В противен случай кой гарантира какво е направено? Но това просто в интерес на реализирането наистина …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Искам да Ви помоля да се насочите към въпроса към министър Плевнелиев. Не е уважително.
ИВАН ИВАНОВ: Разбира се, веднага.
Уважаеми господин министър Плевнелиев, няма съмнение, че магистрала „Тракия” е от ключово значение за страната по много причини, които няма да изброявам. Няма съмнение, че две поредни правителства се провалиха – едното, защото искаше да даде на концесия магистрала „Тракия” при цена, ако си спомняте 619 млн. евро. Сега Вие казвате, че това ще струва не повече от 350 милиона, тоест на два пъти по-висока цена и щяха да бъдат ощетени българските граждани и данъкоплатци.
Следващото правителство се постара да въведе дискриминационни условия и отново станахме за срам пред Европейския съюз, защото комисията върна тръжната процедура като негодна.
Сега пред Вас е, бих казал, това знаково строителство за Вашия мандат – магистрала „Тракия”. Самият Вие го определихте и заявихте, че това ще бъде пример за прозрачност. По този повод беше изготвена, разбира се, и тръжната документация. Тръжната документация на страниците на Пътна агенция „Инфраструктура” е 120 мегабайта. Аз съм прочел по-голямата част от нея, надявам се, че съм прочел най-важното. По този повод – в тръжната документация трябва да се заложат такива изисквания, че да се изпълни срокът, както беше с Националната спортна зала, да се защити цената по време на цялото строителство и на трето място и качеството на строителството.
Аз отправям към Вас следния въпрос: какви са основните условия, заложени в тръжната процедура, за дострояване на автомагистрала „Тракия”? Разбирате, че в момента говоря за Лот 2. За Лот 3 и Лот 4. Очаквам в средата на м. декември да се появят и тръжните процедури за тях.
В каква степен изискванията към кандидатите и самата тръжна процедура съответстват на европейските изисквания и практиката в Европейския съюз? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Давам думата на министър Росен Плевнелиев за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, автомагистрала „Тракия” е част от Общоевропейски транспортен коридор 8, трансевропейска магистрала. Нейното изграждане е приоритет и инфраструктурен проект, който ще бъде завършен по Оперативна програма „Транспорт” за периода 2007-2013 г.
На 13 ноември 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура” публикува на официалната си интернет страница документацията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на Лот 2 - автомагистрала „Тракия”. Срокът за закупуване и подаване на оферти от фирмите е два месеца. Изпълнителят трябва да бъде избран до м. април 2010 г.
На конкретните Ви въпроси. Първо, на въпроса какви са основните условия, отговарям: основните изисквания към участниците са следните: първо, да имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 20 млн. лв.
Второ, да имат реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка на автомагистрали, пътища І и ІІ клас от републиканската пътна мрежа или аналогични извън територията на Република България, общо за последните три години не по-малко от 200 млн. лв. За целта трябва да се представят необходимите доказателства.
Трето, за последните пет години кандидатите трябва да са изпълнили договори за строителство на автомагистрали и/или пътища, включително пътни съоръжения, с носимоспособност на натоварване конструкцията на пътя от 11,5 т на ос с обща дължина минимум 35 км.
Четвъртото изискване, е изключително важно – график за изпълнение на отделните видове работи, включително и по отделни етапи, което съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на допълнителното проектиране и строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа с ясно посочване на критичния път.
Пето, кандидатите трябва да разполагат с екип от лица, които да извършват техническо ръководство при изпълнение на строителството. За изпълнението на проектирането и строителството включително за осигуряване контрола на качеството са нужни ръководни служители, специалисти и технически правоспособен персонал.
Шесто, в случай, че участник - чуждестранно лице, е посочил в офертата си, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой работници и служители.
На въпроса в каква степен изискванията към кандидатите и самата тръжна процедура съответстват на европейските изисквания, отговарям: документацията беше предоставена за преглед и получи положителни оценки от Агенцията по обществени поръчки, управляващия орган към Министерството на транспорта, Асоциация „Прозрачност без граници” и GASPERS с инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Документацията е съобразена с европейските изисквания и практики и не противоречи на Закона за обществените поръчки, нещо много показателно за това, че се движим в правилната посока.
За първи път в условията за кандидатстване за такъв голям инфраструктурен проект не са заложени дискриминационни условия. Това потвърждават и браншовите организации в строителния и пътния сектор, с които съгласувахме тръжната документация.
Няма инфраструктурен проект в България, към който да е имало такъв нечуван интерес, какъвто отчитаме сега към Лот 2 на магистрала „Тракия”.
До момента документи са закупили 56 компании от Италия, Испания, Австрия, Франция, Германия, България, Гърция и други европейски държави.
В края на отговора си ще Ви информирам, че обмисляме вариант получените оферти да се съхраняват в трезора на БНБ и там да заседава Комисията по оценка на предложенията. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Господин Иванов, имате право на два доуточняващи въпроса.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз благодаря за Вашия отговор, защото действително се спряхте на основните моменти от документацията.
Едновременно с това аз имам все пак и въпроси по повод на това, че тук-там намирам малки камъчета, които, надявам се да не предизвикат тръгване в друга посока.
Първото, което искам да Ви запитам, господин министър, е: защо в тръжната процедура е предвидено, първо, да бъдат отворени техническите и финансовите условия, на които отговарят или не кандидатите, и едва след това друг ден да бъдат отворени ценовите оферти?
Ще припомня едно изказване, което направи Клаус-Дитер Щоле, който в момента е заместник-председател на Агенция „Пътна инфраструктура”, който казва така: „В Германия и западните страни търговете предвиждат ценовата оферта и техническите предложения да се отварят в един и същи ден още в началото. Така фирмите могат да преценят какви са шансовете им да спечелят и ако нямат, да участват в други процедури, които са по същото време. България трябва да се знае, че е необходимо да се придържа към изискванията на Европейския съюз и се надявам при новите търгове да се приложат тези правила.”
Изказването е преди тази тръжна документация.
Ще припомня и Ваше изказване в самото начало на вашето министерство, в което Вие казахте, че техническите и ценовите оферти ще бъдат отворени в един и същи ден. Припомням, че тръжната документация за магистрала „Люлин” беше отворена по същия начин.
На второ място, всички строителства, които се финансират от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, са по същия начин.
Веднага минавам и към втория въпрос: господин министър, интересува ме има ли ясно разписани изисквания, които да не позволят на изпълнителя на проекта чрез анекси да повишава цената на проекта и чрез анекси да удължи срока за строителството? Изключително е важно за мен. Фактът, че Вие предвиждате 5% гаранция върху стойността на договора показва, че има възможност за неизпълнение на подобни клаузи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Министър Росен Плевнелиев, имате право на дуплика.
Заповядайте.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Веднага отговарям на Вашия въпрос. По отношение на отварянето на един и същи ден на финансовите условия и след това на ценовите оферти – да, така е. Господин Щоле коментираше това и самият аз се ангажирах с подобно нещо. Искам само да посоча в рамките на тези две минути, с които разполагам, дългия път, през който минахме. За съжаление магистрала „Люлин” не е добрият пример, а е пример именно в обратната посока.
ИВАН ИВАНОВ (СК, от място): Вярно е.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: От тази гледна точка разбрахме едно нещо.
Първо, от всичките разговори с Европейската комисия, с техните институции разбрахме, че в Германия има такава практика. Взехме закона, взехме тръжните процедури, но там има изключително специализирано законодателство, което обхваща тази процедура. Същевременно при нас това е нещо, което трябва да се подготви в дългосрочен аспект, но основната европейска практика се оказа обратната и тя казва така – първо намирате тези, които могат да свършат работа, от тях взимате, разбира се, най-доброто предложение.
Едно нещо искам да гарантирам и с това искам да отговоря и на Вашия въпрос по отношение на удължаване на срокове, цени, анекси. Досега не е правен такъв договор, който да се опитва да защити максимално интереса на държавата. Това, което ние разбрахме в работата с представителите на различни институции, е, че всъщност държавата досега не е чела добре договорите и не е защитавала добре държавния интерес.
Искам да използвам случая и от тази трибуна да кажа на всички строителни компании: още отсега, работейки по магистралата, по нейната тръжна процедура, нека да калкулират и това, че държавата ще бъде безкомпромисна. Самият договор е изключително тежък и е в полза на държавата. Няма да има почти никакви възможности, да не кажа 100-процентови възможности, но почти целият риск и над 95% е прехвърлен към изпълнителя. Така че държавата да може да контролира и да следи всичко да се изпълни в четирите основни аспекта: срок, качествено, във време и, разбира се, клиентът да е доволен, тоест държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
Господин Иванов, заповядайте за отношение.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Все пак аз не чух ясен отговор от Вас защо решихте в два различни дни да се отворят техническата и ценовата оферта на кандидата? За мен поне няма реално обяснение. Може да има нещо, което да дава възможност това да се случи, но е добре в бъдеще да се избягва.
По отношение на моя въпрос за сроковете и за цената, имам конкретни примери, дано да не се повторят, но имайте предвид, че изобретателността на строителите е много голяма и сериозно ще се преборят с вас. Това е строителството на лот 1 и на лот 5 – първият е реализиран от „Трейсгруп”, вторият – от „Догуш Еко”. Цената и на двата лота бяха 33 и 37 млн. евро, а завършиха на 75 и на 82 млн. евро. Това е безумие! Имайте предвид, че това не трябва да се допуска и това ще бъде всъщност Ваш ангажимент, също и като срокове на строителство. Защото в крайна сметка, независимо от Вашата убедителност, ако се наруши изискването за срок на строителство, не съм сигурен, че 5% е достатъчната отговорност и гаранция, която строителят дава за изпълнението на проекта.
Още нещо искам да напомня, по-скоро съвет към Вас. Прекалено широко е отворена вратата за кандидатите.
Вие прочетохте съвсем точно: „Общо за последните пет години да се изпълни Договорът за строителството на автомагистрали и/или пътища с обща дължина минимум 35 км.”
Ако една фирма е строила пътища втори клас и за пет години е изпълнила 35 км, господин министър, считате ли, че тя за две години ще изпълни 31,5 км автомагистрала? Технологията на строителството на път втори клас и на автомагистрала е коренно различна. Само различните пластове на пътна настилка е метър и половина за изграждането на една магистрала.
Затова много бих желал това, което ще се реализира, наистина да бъде пример за добро управление и да се извърши в срок и на съответната цена. Пожелавам Ви успех, но не забравяйте, че Ви дебнат опасности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Иванов.
Питане от народния представител Николай Янков Пехливанов относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост.
Господин Пехливанов, заповядайте да развиете въпроса си.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господа министри!
Господин министър, Законът за управление на етажната собственост влезе в сила на 1 май т.г. Съгласно този закон собствениците на жилища в сгради с режим на етажна собственост трябваше да свикат общо събрание и да се осъществи вписване в книгата на собствениците. Даденият от закона срок беше шест месеца и изтече на 1 ноември 2009 г. Според § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, ако след изтичането на шестмесечния срок не са свикани общи събрания, кметовете на общините или районите трябва в рамките на три месеца да организират провеждането им и избирането на управителни органи.
Господин министър, предвид факта, че контрол по изпълнение на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството, въпросът ми към Вас е следният: какви механизми ще бъдат използвани, за да се мотивират кметовете на общините или районите да приложат закона и да спазят тримесечния срок? Проверена ли е административната готовност на кметовете за осъществяване на тези мерки и постъпва ли при вас информация за техните действия в изпълнение на задачата?
В допълнение към горните въпроси моля да ни информирате каква е финансовата обезпеченост за прилагане на гореизложените разпоредби от закона? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Пехливанов.
Министър Плевнелиев, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пехливанов! В отговор на Вашето питане относно прилагането на Закона за управление на етажната собственост Ви информирам за следното.
Както посочихте във Вашето изложение, съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост, когато в етажната собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок от шест месеца от влизането в сила на закона. Този срок изтече на 1.11.2009 г. Ако и след този срок в някои сгради с режим на етажна собственост не са проведени общи събрания и не са избрани управителни органи поради липса на инициатива на собствениците и обитателите на съответната етажна собственост, кметът на общината или района трябва да организира провеждането на такива събрания в тримесечен срок. Този срок ще изтече на 1 февруари 2010 г.
С оглед осигуряване изпълнението на задълженията на кметовете на общини във връзка с прилагането на закона с разпоредбите в Преходните и заключителните разпоредби и направеното допълнение в Закона за местното самоуправление и местна администрацията, като е създадена нова т. 19 към чл. 44, ал. 1, където пише следното: „Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.”
Считаме, че общините би следвало да разполагат с необходимия административен капацитет за успешното и срочно изпълнение на задълженията им по прилагане на Закона за управление на етажната собственост. Това бе потвърдено и в процеса на съгласуване на законопроекта преди внасянето му за разглеждане в Министерския съвет и по време на предварителните обсъждания в комисията на Народното събрание. Периодът между обнародването на закона в “Държавен вестник” - 23 януари 2009 г., и влизането му в сила – 1 май 2009 г., е достатъчен за създаването на организация и готовност за осъществяване на заложените в закона действия.
Що се отнася до финансовото осигуряване за изпълнение на ангажиментите на общините по закона съгласно Преходните и заключителните разпоредби в него, необходимите бюджетни кредити за финансирането на дейностите следва да се предвидят в разходната част на бюджетите на тези общини на територията, на която се намират сгради в режим на етажна собственост.
Експерти от министерството провеждат разговори, консултации и водят писмена кореспонденция с представители на общински и районни администрации и граждани. Подготвя се писмо до Националното сдружение на общините, с което да бъде обърнато внимание за произтичащия текст от Преходните и заключителните разпоредби и техните ангажименти по отношение на закона. Разглежда се и възможността за обществена дискусия и подготовка на промени на Закона за управление на етажната собственост, чрез които да бъдат прецизирани текстове и оптимизирани процедури, за да бъдат те съобразени както с реалната обстановка в много от фамилните жилищни сгради на България, така и с обществения интерес.
По отношение на въпроса за мотивацията на кметовете за изпълнение на установени със закон задължения и правомощия, то би следвало да бъде отбелязано, че действията на всеки гражданин, орган или юридическо лице би следвало да са съобразени преди всичко със задълженията, които той има по закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
За два доуточняващи въпроса – господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Благодаря Ви, господин министър. В допълнение към въпросите, които Ви зададох, тъй от Вашия отговор не ми стана ясно, интересува ме: смятате ли, че кметовете на общините или районите ще успеят да се вместят в този тримесечен срок, тъй като той изтича през м. февруари 2010 г., както казахте и Вие? И ако не, какъв е според Вас реалистичният период, в който те могат да изпълнят задълженията си и възнамерявате ли да предприемете стъпки пред Народното събрание за удължаване на дадения от закона срок?
Не знам дали водите статистика, но по наша информация процентът на сградите в режим на етажна собственост, които са провели своите общи събрания е изключително малък. С оглед на възникналия обществен дебат относно прилагане на Закона за етажната собственост, предвиждате ли законодателни промени в него и кога ще имате готовност за предприемане на законодателна инициатива? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Министър Плевнелиев, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пехливанов!
Аз съм съгласен с Вашата констатация, че статистиката, с която ние разбира се разполагаме, убеден съм, че Вие също имате тези данни, е изключително обезпокояваща. Ние имаме изключително нисък процент, а именно по 2% на реално извършени действия за провеждане на общи събрания. По отношение на общините ние по всички възможни начини, включително и с Националното сдружение на общините в България, коментираме тази тема. Самите те сигнализираха, че до края на м. януари, тоест до 1 февруари 2010 г., те няма да успеят да се справят.
За съжаление констатираме за пореден път в България, че ние обичаме или за съжаление оставяме нещата да се случат в последния момент. От тази гледна точка вече проблемът е ясен. Това обаче действие ние считаме, че е изключително важно за всички български граждани, защото те трябва да знаят, в България над 92% от семействата имат собствени жилища. Голяма част от тях са в режим на съсобственост, а всички българи трябва да знаят, че тогава когато ние не полагаме грижа за общите части, когато няма обща воля тяхната инвестиция в жилищата в дългосрочен аспект е една голяма нула. От тази гледна точка сме убедени, че критичното разбиране от друга гледна точка на общините ще доведе до по-активни действия. Както обаче Ви информирах, подготвяме промяна в закона, която да предвижда и удължаване на срока, тъй като очевидно до края на м. януари 2010 г. ние няма да успеем да се справим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Благодаря Ви, господин министър!
Искам да отбележа, че до края на м. януари остават не повече от 15-20 работни дни и се налага спешно, ако възнамерявате да внасяте законови промени, това да се случи до края на 2009 г. Смятам, че систематизирането на данните за етажната собственост е от изключително важно значение за лесното и прозрачно администриране. Този процес обаче изисква продължителна работа и мобилизиране на голям човешки ресурс. Това означава, че осъществяването му ще отнеме много време и то само ако е налице политическа воля за това.
Ние от партия „Атака” ще подкрепим действията на правителството в тази насока. Даваме си сметка, че в момента на дневен ред стоят много по-важни проблеми за разрешаване, свързани с бързото и безболезнено излизане на страната от финансовата икономическа криза. Тези въпроси, които носят социален оттенък най-вероятно ще бъдат оставени встрани, поради невъзможност да се отдели ресурс за тяхното решаване. Затова ние от партия „Атака” сме готови при необходимост и заявена политическа воля да поемем инициатива и да придвижим процеса по прилагане на промените в закона. Искам да подчертая, че това е възможно само при наличие на желание и готовност от страна на правителството, защото няма закон, който да бъде успешно прилаган, когато отсъства политическата воля на управляващите.
Господин министър, ще използвам тази трибуна, за да отправя една покана във връзка с воден от Вас дебат относно изграждането на общоустройствени планове по общините и начина на използване на един член от Закона за устройство на територията за преотреждане на парче и да Ви връча покана, която сме отнесли и до председателя на Комисията по регионална политика и местно самоуправление при първа за Вас възможност да се явите на дебат в комисията по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Пехливанов.
Преминаваме към въпрос от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно състоянието на път от републиканската инфраструктура ІІІ-801 Панагюрище-Поибрене-Вакарел.
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин министър, въпросният път свързва гр. Панагюрище, както и селата Оборище, Поибрене и Белица със столицата. Обходният маршрут през с. Гелеменово удължава разстоянието до София за жителите на общината с 50-60 км. В резултат на проливните дъждове през 2004-2005 г. има отнесени от наводненията и пропаднали участъци, които са обективна заплаха за живота на преминаващите пътници. На места свлачищата са отнесли половината от пътното платно и колите се изчакват, за да могат да се разминат. Пътната настилка в участъка при с. Белица е в безобразно състояние, с огромни зейнали дупки, които редовно стават причина за повреда на автомобилите. Въпросният път редовно фигурира в сводките за състоянието на републиканската пътна мрежа в качеството си на опасен и в аварийно състояние. Прилагам подписка на граждани. В момента има събрани около 2400 подписа плюс тези подписи, които съм Ви дал със своя въпрос.
Като продължение само към въпроса, госпожа Цачева лично може да се убеди след няколко месеца защото, знаете, този път води към едно от най-светлите места за всеки един българин и особено за депутатите, към местността, където се е състояло Първото Велико Народно събрание. Това е пътят, който отива до местността „Оборище” и самата тя ще има възможност да се убеди в това какво представлява. През м. ноември имаше и репортаж по bTV и по Канал 1, какво представлява пътят. Пътят представлява кратери, не са дупки. Това не са дупки, с които българският гражданин е свикнал, а това са зейнали пропасти.
Спешно се нуждае не само от ремонт, а трябва сериозно отношение към този въпрос. Тук имам отговори от Областно пътно управление – Пазарджик, Областно пътно управление – София. Всички те са съгласни с констатациите: директорът Яков на Областно пътно управление, другият, който е на другото областно пътно управление, кметицата на община Ихтиман, а също така и кметът на община Панагюрище – господин Гергиников, и т. н. Всички казват: да, пътят е в ужасно състояние, но, но, но... Хората не могат да чакат, защото това е основният път. Все пак община Панагюрище е голяма община и хората не са длъжни да пътуват 30 км повече на отиване и 30 км на връщане през Гелеменово през магистралата, за да дойдат до София. Очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за отговор, министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов!
Във връзка с Вашия въпрос Ви представям следната информация. Път ІІІ-801 Вакарел-Белица-Поибрене-Панагюрище от километър 0 до километър 25 плюс 150, тоест това е участъкът на с. Вакарел – с. Белица, граница с Областно пътно управление –Пазарджик се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление – София, за обект „Аварийно възстановяване на път ІІІ-801 Вакарел-Белица”. Укрепване на свлечени насипни откоси, подпорни стени, препроектиране и изграждане от километър 3 плюс 430 до километър 23 плюс 720. Областно пътно управление – София има сключен договор с фирма ГБС „Инфраструктурно строителство” АД. Договорът е сключен на 24 октомври 2005 г. и е на стойност 1 млн. 292 хил. 773 лв.
Същата година в изпълнение на разпореждане на Министерския съвет № 728 от 25 август 2005 г. със средства на „Публични инвестиционни проекти” ЕАД са извършени ремонтни работи само в рамките на лимитираните средства за обекта. Годишната задача за 2005 г. е била лимитирана до 401 625 лв. По тази причина проектът за възстановяване на пътя не е изпълнен изцяло и е замразен в началото на 2006 г., за което има подписан и Акт 10.
През следващите години и до този момент обектът редовно е записван в ремонтните програми на Областно пътно управление – София като преходен. Разрушенията по пътя през този период са се увеличили, като се образуват и нови свличания и насипни откоси поради нередовното финансиране, но и поради претенциите на фирмата-изпълнител за актуализация на цените по сключения договор, работата по завършване на обекта не е продължена.
Областно пътно управление – София, е заявило в Номенклатура на обществените поръчки за 2010 г., свързана с инфраструктурни обекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”, под № 9 Път 3/801 „Вакарел-Белица-Граница” с Областно пътно управление – Пазарджик, от километър „00” до километър „25+150” за изработване на проект за рехабилитация и частична реконструкция с укрепване на свлечени откоси.
Колкото до изкърпване и възстановяване на пътната настилка в участъците, засегнати от свлачищните процеси, становището на експерт от Агенция „Пътна инфраструктура” е, че това може да стартира от м. април, тъй като в настоящия зимен сезон, поради големите температурни амплитуди в района и очакваните застудявания, не са оправдани подобни разходи. Тоест, за да сумирам Агенция „Пътна инфраструктура” е планирала да направи проект за рехабилитация и частична реконструкция. Оттам нататък ще видим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Росен Плевнелиев.
Заповядайте за реплика, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Три четвърти от този отговор беше казан по bТV и Канал 1 и аз го имам тук написан. Това не може да бъде отговор и не може да бъде отношение по неща, за които се иска спешна намеса. Това е отговор, който е написан от едни чиновници, това е чиновническо отношение и няма отговорност, за да се решат проблемите.
Новото управление на държавата е свързано с това. Има проблеми, които са спешни, тоест ситуационни проблеми, има и стратегически - визионерство за държавата. Едно е визионерството, а друго – нещата, които са абсолютно актуални и се нуждаят от спешен порядък. За мен това е един от тези въпроси, по който Вие, като министър, наистина трябва да вземете много по-категорично отношение от това, каквото са написали двама чиновници, че тези четири месеца няма никаква необходимост, че трябва да се чака пролетта, а пък през пролетта ще трябва да се чака лятото и т.н. Това не може да бъде сериозно отношение.
Големият парадокс е, че до тези дупки има знак за винетка, което значи, че с парите на данъкоплатците там, където те трябва да минават нормално, те виждат един знак, в който е указано, че трябва да са си платили винетката, а всъщност държавата не показва абсолютно никакво отношение. Вие сам казахте „ГБС”. В първите дни от Вашето управление, за което аз Ви поздравявам, Вие изнесохте пред очите на българския гражданин, данъкоплатец, какво се е случило с повереното Ви министерство със сградата. Значи тези същите юнаци могат да ремонтират една сграда, да сложат една зимна градина, да сменят плочките и да вземат десетки милиони лева, а не могат да оправят един път, където утре с хората може да стане катастрофа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Значи всеки иска с много малко труд и усилия да вземе много пари, а там, където е националната отговорност на уж големите компании, защото какво е „ГБС” - това е отношение към данъкоплатец, може да слага бои и разни други неща, а не може да се грижи за пътищата, където знаем колко загиват - всяка година по 1200 човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Михайлов! Благодаря Ви.
Заповядайте, министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михайлов, разбира се, аз само мога да се съглася с Вас и да дам друг пример. Когато Вие сте готови да излеете 91 млн. лв. за едно водно огледало в Кърджали - 91 млн. лв., нали няма логично обяснение защо сте готови да направите това, а не правите едни други неща, където човешката мъка е наистина безкрайна! Вярвайте ми, аз обикалям из страната. През последните три седмици съм обиколил сигурно 15 различни града и населени места и съм минал и по тези пътища, снощи в 11,00 ч. сме търсили по всички възможни начини да намерим едни 300 хил. лв. отнякъде, за да има един мост над р. Марица, който да не казвам в какво състояние е. В България има над 60 мостови конструкции, които са опасни. В България има десетки хиляди километри пътища, които са в подобно състояние. При този финансов ресурс, който имаме и при тази ситуация, която заварваме, с неплатените сметки и с парите, налети в проекти, за които се чудим какъв е бил приоритетът, за да се наливат парите точно там, изпадаме с Вас в същата ситуация. Какво можем да направим? Първо, по отношение на програмата за текущи ремонти и поддръжка дупките могат да бъдат запълнени. Там бюджет има. Това обаче не можем да го направим в средата на м. декември, а можем да го направим в началото на м. април. И това нещо ще се случи.
По отношение обаче на много по-сложната задача, защото там има свлачищни процеси, защото там има стар проект, защото там всичко трябва да се подготви както трябва, трябва да направим първо проект, а след това ще направим и една нова тръжна процедура, за да видим на база на този проект кой ще спечели и се надяваме, че цените ще са далече по-добри и от това, което сме виждали в предишните години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
Преминаваме към въпрос, поставен от народния представител Валентин Николов Иванов, относно нарушения при осъществяване на проект, финансиран по Програма ИСПА на Европейския съюз, довели до ощетяване на старозагорски фирми с над 1 млн. лв. и на държавната хазна с над 2,5 млн. лв.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри! Въпросът ми е относно строителството на пречиствателни станции за отпадни води в басейна на р. Марица лот-1 – Стара Загора, и лот-2 – Димитровград, финансиран по Програма ИСПА.
На търга през 2004 г. е избран за главен изпълнител Консорциум „Хайткамп – МАСС” със съдружник МАСС „Аритма системзлери инсаат Сакаи же Тикарет”, Турция. Първоначално договорът стартира с цена от 10 млн. 943 хил. 809 евро за лот-1 и 6 млн. 810 хил. 619 евро за лот-2. По-късно, през 2006 г., към тази цена са добавени и цени за изпълнение на втора фаза на проекта и цената се определя съответно на 13 млн. 657 хил. 608 евро за лот-1 и 8 млн. 055 хил. 606 евро за лот-2.
През 2007 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представлявано от заместник-министъра Димчо Михалевски и Консорциума са подписани споразумения за предоговаряне на плащанията и сроковете за приключване на проекта. Подизпълнител на обекта е „Интер Иншаат Ве префабрик” – дружество със седалище Турция, гр. Истанбул, със собственици Мехмет Гюнгюр и Сенджер Еркая. При участието си в търга консорциумът не е декларирал участие на подизпълнители и това е в нарушение на тръжните условия „Интер Иншаат Ве префабрик” няма регистрирани трудови договори с работници в България. Същото е получило плащания по договора си за подизпълнител в размер над 7 млн. евро, без ДДС, за периода 2006 2008 г., но не се е разплатило с българските фирми. Една от най-ощетените фирми е „Строителна компания Загора” ЕАД с 802 192,48 лв. – главница, и неустойка в размер на 195 145,52 лв. като фирмата води изпълнително дело. Има още няколко фирми, които са сериозно ощетени. Същите са отправили многократно искания до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Консорциум „Хайткамп - МАСС” да понесат своята отговорност и да предприемат адекватни мерки за осигуряване на дължимите плащания.
Междувременно през 2006 г. е регистрирано „Интер България” ООД със собственици и управители идентични с тези на „Интер Иншаат Ве префабрик” господин Мехмет Гюнгюр и Сенджер Еркая. През 2007 и 2008 г. това дружество осъществява дейност като главен подизпълнител на австрийската фирма „Алпине”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Иванов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ Добре, след това ще се възползвам от възможността да задам уточняващи въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, съгласно подписания Финансов меморандум по Програма ИСПА между Европейската комисия и Република България, както и Държавния инвестиционен заем с Европейската инвестиционна банка Проектът за изграждането на две пречиствателни станции за отпадъчни води в Стара Загора и Димитровград се финансира по следния начин - 75% е грант по ИСПА от средства на Европейската комисия от 32 млн. евро и задължителна цена на съфинансиране - 25%, от които 10% са осигурени от бюджета - 4,3 млн. евро, и 15% от Европейската инвестиционна банка - 6,5 млн. евро.
Необходимо е да се знае, че преди акредитирането на Изпълнителна агенция ИСПА в Министерството на регионалното развитие и благоустройството от Европейската комисия, което се случва през м. ноември 2006 г., предварителният контрол на процеса по подготовка на тръжни документи, провеждане на тръжни процедури и сключване на договор по програмите ФАР и ИСПА, се извършва изцяло от Делегацията на Европейската комисия в България и всички документи, включително и договорите са одобрявани от техни експерти.
Бих искал да отбележа, че в горепосочения период откритият международен търг за избор на изпълнител на проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в басейна на р. Марица, Стара Загора и Димитровград” е проведен по правилата на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз, в което не са заложени изисквания на Закона за обществени поръчки за избор на подизпълнители. Междувременно, процедурата за избор на подизпълнител е проверена от представители на ОЛАФ, които с писмо уведомяват Министерството на регионалното развитие и благоустройството за приключване на разследващия процес без установени нарушения. В Договора за проектиране и строителство няма клауза, която да задължава възложителя в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да контролира изпълнителя при подписване на договорите му с подизпълнителя. За избрания подизпълнител трябва да бъде уведомен единствено строителният надзор.
Главният изпълнител в лицето на германо-турския консорциум „Хайткамп” – МААС има право да предложи фирма за подизпълнител на даден вид строителни работи. Строителният надзор е длъжен да прегледа всички представени документи от страна на потенциалния подизпълнител за управляващия им изпълнителски състав, наличен финансов поток, както и необходимата механизация. Ако тези документи отговарят на изискванията, в правомощията на строителния надзор е да одобри представения подизпълнител. Направените плащания към консорциума от страна на Изпълнителна агенция ИСПА в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са на основание изпълнени строително-монтажни работи, потвърдени от строителния надзор.
Искам да ви обърна внимание, че Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”, която е Изпълнителната агенция ИСПА към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, има сключени договори само с „Хайткамп” – МААС и няма никакви взаимоотношения с негови подизпълнители. Въз основа обаче на многократните жалби от страна на подизпълнителя, нает да извършва строителни работи – фирма „Интер иншаат”, която се жалва, Министерството на регионалното развитие и благоустройството с писма изисква от германо-турския консорциум пълна информация както за договора с подизпълнителя, така и за изплащането на дължимите суми по подписани междинни сертификати за изпълнени строително-монтажни работи.
От наличните документи при нас правим следните изводи:
Първо, към договора между основния изпълнител „Хайткамп” – МААС, и подизпълнителя „Интер иншаат” на стойност 8,2 млн. евро, е подписано Допълнение № 2, което намалява стойността му на 7,3 млн. евро без ДДС. От представените в Изпълнителна агенция ИСПА в МРРБ копия на платежни нареждания става ясно, че „Интер иншаат” заедно с държавните пари от 5% и застраховките е получил 7,2 млн. евро без ДДС. Договорът между „Хайткамп” и „Интер иншаат” е прекратен и с писмо подизпълнителят е уведомен за това. Подизпълнителят се опита да наложи запор върху вземанията на „Хайткамп” чрез частен съдия-изпълнител. Министерството на регионалното развитие и благоустройството не призна за основателен запора и направи необходимото той да бъде вдигнат, тъй като това би влошило допълнително финансовото състояние на изпълнителя и следователно би застрашило успешното завършване на станциите. С писмо бяхме уведомени, че са извършени съответните действия по вдигане на наложения запор върху вземанията на германо-турския консорциум. Имаме и решението на Софийския окръжен съд.
По отношение на обвиненията на старозагорски фирми, че е допуснато ощетяването им с над 1 млн. лв., както и на държавната хазна – с 2,5 млн. лв., Ви уведомяваме, че са информирани и подадени жалби до: Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Криминална полиция”, Дирекция „Противодействие на обществената престъпност”, в резултат на което Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предоставило на всички разследващи органи цялата налична информация и всички подкрепящи документи. Към момента все още нямаме и очакваме резултат от действията на горепосочените органи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика.
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господа министри!
Господин министър, Вие може би сте в течение и знаете, че именно тази фирма „Интер иншаат” ООД има данъчни задължения над 2,5 млн. лв., с които сериозно е ощетила държавната хазна.
По отношение на запора върху вземанията на изпълнителя сам казахте, че МРРБ отменя този запор заради важността на проекта – така Ви разбрах. Но къде са интересите на българските фирми, подчертавам, за които виждате, че са ощетени и измамени по тази схема?
Министерството на регионалното развитие и благоустройството би трябвало все пак да вземе някакви мерки, още повече има и изпълнително дело, както Вие самият потвърдихте, за да могат по някакъв начин тези български фирми да бъдат защитени. Схемата навсякъде е една и съща – и в Министерство на околната среда и водите, и във вашето министерство, говоря за предишните министри, сключвали такива договори. Схемата е една и съща. Държавата би трябвало да защити българския бизнес, а не да вдига запора поради важността на проекта.
Кой друг може да защити тези фирми?! Виждате, че се облагодетелстват чужди, турски фирми. И главният изпълнител, и подизпълнителите са турски фирми. А на българските фирми им казваме: „Извинявайте много, но се оправяйте в съда”. Мисля, че държавата би трябвало да се намеси и наистина да има защита на българските фирми и българския бизнес!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Запорът като такъв е от „Интер иншаат” към „Хайткамп”, така че това, което сме направили, е да помогнем на главния изпълнител, фирма „Хайткамп” – МААС, да бъде освободена от този запор върху вземанията на „Хайткамп”. Именно чрез това действие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ние правим точно обратното – помагаме на двата града – Стара Загора и Димитровград, техните пречиствателни станции да се случат. Пак казвам, действието е в обратната посока.
По отношение на нарушенията на тръжните условия, по отношение на каквито и да било нарушения, допуснати от предишните управляващи, за всичко това, както вече казах, имаме ясни действия на четири различни държавни институции, които са получили пълната информация по казуса и са компетентни. Единственият начин, по който трябва да помагаме на бизнеса, ние не можем да правим друго, освен да спазваме законите и договорите в тази държава. Това ще помогне изключително много на всички. В случая, пак казвам, ние нямаме договор с турския консорциум. Това, което правим, е да накараме и държавата, и бъдещите изпълнители на каквито и да са големи проекти на територията на България да спазват законодателството на страната и това, което пише в договорите им. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Последен въпрос към министър Плевнелиев, поставен от народния представител Ваньо Шарков, относно мерките за ограничаване ерозията и абразията по брега на р. Дунав.
Господин Шарков, заповядайте да развиете въпроса си.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, през последните десет години са отнети от 3 до 10 м от българския бряг по р. Дунав. Отчитайки дължината на зоната, отнесената площ е между 28 и 30 хил. кв. м. Засегнатите от негативни явления площи се отнасят към Горския фонд на страната. През последното десетилетие в резултат на негативни причини, свързани с проявените разрушителни геодинамични процеси, тяхната интензивност е засилена и е достигнала до 1,5-2 м годишно като прогнозата е дори към увеличаване. Заради ерозията на българския бряг поради промяната в талвега много от островите са станали румънска територия.
През 2000 г. Министерският съвет одобрява Рамково споразумение за заем между България и Банката за развитие на Съвета на Европа в размер на 15 млн. евро, подписани съответно на 17 февруари 2000 г. в София и на 7 март – в Париж. Заемът е за финансиране на проекта „България – защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”. Споразумението е ратифицирано и от Народното събрание.
За охрана на бреговете от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси от държавния бюджет са били заделени 10 млн. евро. Проектът е част от Националната програма за борба със свлачищата и абразията. По същата програма на 13 ноември 1998 г. в София между България и Европейската инвестиционна банка е подписан договор за 25 млн. евро. Проектът за защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси представлява мероприятие по геозащитната дейност на 28 приоритетни обекта и включваше два етапа. Първи етап – 2000-2001 г., включващ укрепването свлачищата на Черноморското крайбрежие в аварийно състояние, възстановяване на засегнатата от тях републиканска пътна мрежа, укрепване на ерозионния бряг на р. Дунав на територията на общините Силистра, Тутракан, Свищов, Оряхово, Никопол, Козлодуй, Гулянци и Видин. През втория етап вече се включва укрепването на бреговете. Този проект приключва в края на 2008 г.
Въпросът ми е: какво е изпълнено досега от планираните дейности? По-конкретно, какво е изпълнението по проекта в участъка на територията на община Свищов?
Какво планира правителството за борба с процесите на ерозия и абразия по Дунавския бряг? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шарков.
Има думата за отговор министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов!
Правителствената политика за защита на българските речни морски брегове е намерила израз в осигуряването на държавни инвестиционни заеми от международни финансови институции за проект „България - защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”. Проектът е съставен от два главни компонента – свлачища по Черноморското крайбрежие и укрепване бреговете на р. Дунав. С първия компонент от проекта се цели трайно укрепване на брега на р. Дунав, предотвратяване на по-нататъшното рушене и свързаните с това негативни действия. Компонентът на проект „България – укрепване на бреговете на р. Дунав срещу ерозията” е разделен на 7 активни зони и към 30 октомври 2009 г. е напълно завършен.
По отношение на въпроса за западния участък на зона 4 – Батин - Вардим и селището на с. Вардим, община Свищов, в него е изпълнено класическо брегоукрепване чрез изграждане на каменно насипна дамба по дължина на бреговата ивица и по напречни брегоукрепителни съоръжения. Цялото това съоръжение е изградено на линейна дължина 1750 м. Специално внимание е отделено на отвореното пространство на площадката пред паметника на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Мястото е укрепено като оформена площадка пред монумента.
Националната програма предвижда бъдещи мероприятия, а именно през периода 2009-2010 г. е планирано да се извършва брегоукрепване на р. Дунав в градската част на р. Лом за стойност 10 млн. лв. Извършваме укрепване на свлачище в кв. „Изток” на Оряхово – 10 млн. лв. С решение на Министерския съвет през 2009 г. е одобрен заем с банка „Кредитанщалт фюр Видерауфбау” за държавни гаранции за проект „Техническа инфраструктура 2010-2013 г.”, който включва укрепване на брега на р. Дунав в гр. Силистра. Стойността е 17 млн. лв. По същата програма изпълняваме и проект „Корекция на р. Русенски Лом в Русе” за 23 млн. евро. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Плевнелиев.
Господин Шарков – реплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, аз съм доволен от Вашия отговор. Ще Ви помоля всичко онова, което изнесохте като цифри – поръчайте на някого или идете да видите дали наистина е изпълнено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Шарков и на министър Плевнелиев за участието му в настоящия парламентарен контрол.
Преминаваме към отговорите на Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, който ще отговори първо на въпрос, поставен от народния представител Кирил Владимиров Гумнеров относно неизплащане на заплати в „Каменка” ЕООД – Угърчин.
Заповядайте, господин Гумнеров, да развиете въпроса си.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Моят въпрос е относно неизплащането на заплати в „Каменка” ЕООД – Угърчин.
Уважаеми господин министър, на група работници от „Каменка” ЕООД – Угърчин, не са изплащани заплати за няколко поредни месеца. За същото това време по техните думи не са изплатени и съответните им осигуровки. Във връзка с това работниците се обръщат за съдействие към Инспекцията по труда – Ловеч, и изпращат жалба там. Същата е получена от Инспекцията на 10.11.2009 г. Още на следващия ден на проведената оперативка управителят на дружеството, забележете, заявява на работниците, че знае за тяхната жалба, че е предупреден за подготвената проверка, но тя щяла да мине и да замине. По-малко от седмица след това – на 16.11.2009 г., работниците са уволнени съответно от управителя на същата фирма.
Във връзка с това моля да ми отговорите нормално ли е работодатели, срещу които има пуснати жалби, да знаят кога и какви проверки се готви да извърши Инспекцията по труда във връзка със съответните жалби и ще бъде ли оказано съдействие от страна на държавата на уволнените работници, които желаят единствено да получат съдействие и да им бъдат изплатени дължимите заплати, осигуровки и обезщетения?
Това е моят въпрос. Преди да приключа искам да Ви кажа, че аз лично абсолютно подкрепям Вашите усилия, защото не за първи път Ви задавам подобен въпрос, да решавате проблемите бързо и оперативно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Гумнеров.
Заповядайте за Вашия отговор, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми господин Гумнеров! На 10 ноември т.г. в дирекция Инспекция по труда – Ловеч, е постъпила писмена жалба, подписана от 4 лица – работници във фирма „Каменка”. Основният проблем, изложен в жалбата, касае неизплатени трудови възнаграждения и осигурителни вноски. На 18 ноември е извършена проверка от ОИТ – Ловеч, във фирма „Каменка” от двама главни инспектори. При проверката е установено, че фирмата е 100 процента общинска с предмет на дейност „Строителство и комунална дейност”. Към 1 ноември числеността на персонала е 6 човека, от които един управител, един касиер и четири работници.
На 16 ноември на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда поради намаляване обема на работа са прекратени трудовите договори на господин Гулеков, господин Пълевски, господин Бърборски и господин Иванов. В заповедите за прекратяване на трудовите договори са отразени правата на лицата на обезщетение по реда на чл. 220 за неспазено предизвестие и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.
Съгласно дадените от управителя на дружеството Стоянов писмени обяснения причините да прекрати трудовите договори са лошо финансово състояние на фирмата, породено от липсата на поръчки за работа през месеците септември и октомври. През тези месеци работниците са използвали полагащия им се платен годишен отпуск, както и неплатен отпуск. След изчерпването на тези възможности за ползване на отпуск поради невъзможност да осигури работа, управителят е пристъпил към прекратяване на техните трудови договори. Поради лошо финансово състояние на „Каменка” ЕООД принципалът на дружеството – Общинският съвет в Угърчин, със свое Решение № 499 от 27 ноември т.г. е открил процедура по ликвидация на фирмата и е назначил ликвидатор.
Във връзка с неизплатените трудови възнаграждения на жалбоподателите за месеците август-септември ОИТ – Ловеч, е направено задължително за изпълнение предписание, като работодателят е задължен да изплати дължимите трудови възнаграждения до 28 декември т.г.
След постъпил от Вас въпрос е направена втора проверка. Установено е, че има забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения и за м. октомври, за който също е издадено предписание до 28 декември т.г. да бъдат изплатени заплатите. При повторната проверка не са установени данни за изтичане на информация. Всички допълнително събрани от управляващите ги инспектори факти сочат, че причините за прекратяване на трудовите правоотношения на жалбоподателите са действително намаляване на обема на работата в дружеството.
В заключение искам да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика предприема всички необходими мерки за спазване на трудовото законодателство. Също така искам да кажа, че в системата на министерството е създадена обстановка на непримиримост при установяване на данни за нарушаване задълженията на инспекторския състав при осъществяване на тяхната контролна дейност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
Имате думата за реплика.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Господин министър, искам да Ви уверя, че аз напълно подкрепям и разбирам Вашите усилия да прилагате закона с цялата му строгост. Също така искам да кажа като резултат явно от разследването на Вашите служители, че за мен е малко странно тези служители да бъдат уволнени една седмица след като са подали жалба по причини за намаляване на трудовата заетост, които причини са били известни и факт още 6-7 месеца по-рано.
Въпреки това искам да Ви благодаря и да Ви кажа, че всеки подобен сигнал, който е свързан с несвършване изцяло на работата на Инспекцията по труда ще го прехвърляме към Вас. Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Ще ползвате ли дуплика, министър Младенов? Не. Благодаря Ви.
И последен въпрос за днешния парламентарен контрол – въпрос от народния представител Калина Венелинова Крумова относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на раждаемостта в страната.
Заповядайте, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Тъй като вече сме накрая на работното време и в края на седмицата, въпросът ми е кратък и ясен: какво ще направи правителството и главно министерството, което Ви е поверено, за насърчаване на раждаемостта?
Защо? Направих си труда да видя статистиката – през последните 10 години българската нация се топи с около 33 хиляди на година. В момента сме достатъчно малко, а пък прогнозите са, че през 2060 г. можем да бъдем и под 5 милиона и половина. Доста е страшно.
Ние от партия „Атака” (смея да кажа, че сме партия на смелите хора) не искаме „смелост” да се изразява в това да бъдеш родител в днешно време. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Министър Младенов, заповядайте за отговор на госпожа Крумова.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати! Госпожо Крумова, в отговор на негативните демографски тенденции в Програмата на правителството за европейско развитие са заложени мерки за балансирано демографско развитие на населението и подкрепа на семействата и на децата, като Министерството на труда и социалната политика ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в тази област.
С широк обществен консенсус е приета Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 2020 г., която се изпълнява чрез оперативни годишни планове. В Програмата на правителството 2009 2013 г. е заложен съвременен интегриран подход за подкрепа на семействата и на децата, за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца и се предвижда изпълнението на множество мерки, както следва:
- финансово стимулиране за раждане и отглеждане на деца чрез изпълнение на програмата „Подпомагане на семействата с деца” по Закона за семейните помощи за деца;
- чрез данъчни облекчения за млади семейства с ипотечни кредити ще се окаже подкрепа на семейства с оглед отглеждане на децата в по благоприятна семейна среда;
- съвместяване на родителството с трудово професионалната реализация чрез изпълнението на програма в подкрепа на майчинството и нова операция „Отново на работа” по Оперативната програма „Човешки ресурси”;
- образование, здравеопазване, социално развитие за деца и работа за осигуряване на достъпна, широко разпространена и съвместима със съвременния характер и форми на заетост мрежа от детски ясли, детски градини, въвеждане на преференции за ползване на публични услуги за семейства с деца, превенция на отпадането на деца от образователната система, утвърждаване ролята на семейството, насърчаване на отговорното родителство и отглеждане на деца в семейна среда – чрез изпълнение на програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”;
- намаляване броя на децата в специализираните институции и насърчаване отглеждането им в семейна среда, разкриване на нов тип социални услуги за осигуряване на качествени грижи, отглеждане и възпитание на деца извън биологичното семейство в центрове за настаняване от семеен тип.
Реализирането на тези мерки е финансово обезпечено както от държавния бюджет, така и от Оперативната програма „Човешки ресурси”.
В заключение искам ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи целенасочено да инвестира и да предоставя оптимални условия за осъществяване на семейни проекти и жизнени стратегии за младите хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
Реплика?
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Господин министър, благодаря Ви много за отговора.
На тези, които имат щастието да бъдат родители, им е известно, че ако всичко, което казахте, на практика се случи, наистина ще можем да предотвратим това, което се сочи като прогноза от националната статистика.
Говоря в множествено число – да направим така, че да има повече деца в България, защото живеем в страна със застаряващо население.
Говоря в множествено число, защото си мисля и искрено се надявам решаването на този проблем да няма цвят и политическа сила. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли?
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Аз също Ви благодаря.
Искам още веднъж да акцентирам върху една от мерките, която се отваря още този месец по Оперативната програма „Човешки ресурси”, която ще облекчи семействата.
„Отново на работа” е програма, която отговаря, от една страна, на потребностите на пазара на труда за осигуряване на заетост, а, от друга, на нуждата от качествена грижа за деца от 1 до 3 години. Схемата ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение или са самонаети.
Приоритетно ще се разглеждат заявления на самотни родители, многодетни семейства, родители на деца с увреждания, семейства, в които единият или двамата родители са с увреждания, семейства с месечен доход до две средни работни заплати.
Осем хиляди безработни! На стойност около 64 млн. лв. предвижда оперативната програма.
В антикризисните мерки на Националния съвет за тристранно сътрудничество е предвидено сключването на национални споразумения между представителните организации на синдикатите и на работодателите с цел създаване на условия за въвеждане на надомния труд, за въвеждане на Европейското рамково споразумение относно дистанционната работа и на възможности за прилагане на чл. 11 от Директивата относно работата чрез агенции за временна заетост.
Чрез регламентирането на надомната и дистанционна работа, както и на работата чрез агенциите за временна заетост ще бъде създадена нормативната възможност да се полага труд по време и начин, който би бил подходящ за майките, както и за съчетаване на семейните и трудови задължения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов за участието му в днешния парламентарен контрол.
С това изчерпахме отговорите на въпросите, както и работната програма за парламентарен контрол.
Продължаваме в сряда, начален час – 9,00, с дебати по т. 4 от програмата за тази седмица.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,08 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Лъчезар Иванов
Секретари:
Пламен Нунев

Петър ХлебаровФорма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ