Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Форма за търсене
Ключова дума
Статус:

Идентификационен номер Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
516 22/11/2019 Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и съставяне на технически паспорт на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 10/12/2019 затворена
515 13/11/2019 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на Народното събрание Публично състезание 12/12/2019 затворена
514 01/11/2019 „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Открита процедура по ЗОП 09/12/2019 отворена
513 31/10/2019 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Основен ремонт с промяна предназначението на помещения в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград и изграждане на зимна градина и топла връзка във вътрешния двор Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 09/12/2019 затворена
512 31/10/2019 Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 22/11/2019 затворена
511 30/10/2019 „Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърна техника“ Открита процедура по ЗОП 10/12/2019 затворена
510 29/10/2019 Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 06/12/2019 затворена
509 28/10/2019 „Изготвяне на техническо задание за проектиране на пространство за преки излъчвания на изявления във фоайето на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1 /пред новата пленарна зала/ “ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03/12/2019 прекратена
508 24/10/2019 „Извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства „Canon”, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност“ Открита процедура по ЗОП 10/12/2019 затворена
507 22/10/2019 Застраховки ”Гражданска отговорност” на автомобилистите, ”Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, покриваща всички рискове, ”Злополука” на лицата/местата в МПС и ”Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – държавна собственост за 2020 г. Публично състезание 02/12/2019 затворена
506 21/10/2019 Доставка и монтаж на технологично кухненско оборудване за нуждите на Народното събрание Публично състезание 19/11/2019 затворена
505 18/10/2019 Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник" Открита процедура по ЗОП 04/12/2019 затворена
504 18/10/2019 Отпечатване на печатни издания и материали Открита процедура по ЗОП 10/12/2019 затворена
503 15/10/2019 Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за 2020 г. за Народното събрание на Република България Публично състезание 08/11/2019 затворена
502 09/10/2019 Абонамент и доставка за 2020 г.на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание Публично състезание 12/11/2019 затворена
501 09/10/2019 Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори в сградите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/11/2019 затворена
500 03/10/2019 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград Публично състезание 29/11/2019 затворена
499 24/09/2019 Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София Открита процедура по ЗОП 08/11/2019 затворена
497 24/09/2019 Модифициране на безжична компютърна мрежа в сградата на Нaродното събрание Открита процедура по ЗОП 18/11/2019 затворена
498 20/09/2019 Изработка и доставка на презентационни материали за Народното събрание Открита процедура по ЗОП 13/11/2019 затворена
496 09/09/2019 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за „СМР – реконструкция на електрическата инсталация за осигуряване на резервно захранване на кухненския блок на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград и упражняване на авторски надзор по време на строителството Открита процедура по ЗОП 08/11/2019 затворена
495 29/08/2019 Доставка на горива за нуждите на Народното събрание Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 22/11/2019 възложена
494 28/08/2019 Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за техническо обезпечаване на пленарните заседания на Народното събрание, включително на конферентната зала, в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1 Открита процедура по ЗОП 25/11/2019 прекратена
493 21/08/2019 Предоставяне на комплексна услуга по организационно-техническа подготовка и провеждане на 54-та Генерална асамблея на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (гр. София, 19-21 ноември 2019 г., резервен период 12-14 ноември 2019 г.) Публично състезание 15/11/2019 възложена
492 19/08/2019 Чуждоезиково обучение за периода 2019 г. – 2022 г. на парламентарни служители и народни представители“ Публично състезание 26/11/2019 възложена
491 07/08/2019 Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства Открита процедура по ЗОП 22/10/2019 затворена
490 07/08/2019 Групова рискова застраховка „Живот“ на 240 (двеста и четиридесет) народни представители от 44-то Народно събрание на Република България Публично състезание 02/12/2019 възложена
489 23/07/2019 Изготвяне на техническо задание за надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/10/2019 възложена
488 16/07/2019 Доставка на мебели и матраци за нуждите на Народното събрание Публично състезание 05/12/2019 възложена
487 25/06/2019 Доставка на горива за нуждите на Народното събрание Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 25/10/2019 прекратена
486 20/06/2019 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на народните представители и служителите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 19/09/2019 затворена
485 19/06/2019 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народно събрание на РБ и Лечебно - възстановителната база на Народното събрание – Велинград Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/09/2019 възложена
484 12/06/2019 Инженеринг- проектиране и строително-монтажни работи по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград Открита процедура по ЗОП 15/08/2019 прекратена
483 05/06/2019 „Сервизно обслужване на пътнически асансьорни уредби и товарни платформи в сгради на Народното събрание” Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12/07/2019 възложена
482 17/05/2019 „Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на Народното събрание на Република България“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17/07/2019 възложена
480 11/04/2019 Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита F-Secure и сервизни пакети (Energies Updates, Instant Replacement) за Antispam Firewall и WebApp Firewall за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/06/2019 възложена
479 08/04/2019 Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/05/2019 възложена
478 29/03/2019 Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на сградите управлявани от Народното събрание Пряко договаряне 16/08/2019 възложена
477 22/03/2019 Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София Договаряне без обявление 10/06/2019 възложена
476 28/02/2019 Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 30/04/2019 възложена