Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Форма за търсене
Ключова дума
Статус:

Идентификационен номер Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
502 09/10/2019 Абонамент и доставка за 2020 г.на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание Публично състезание 14/10/2019 отворена
501 09/10/2019 Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори в сградите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 09/10/2019 отворена
500 03/10/2019 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в т.ч. изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград Публично състезание 11/10/2019 отворена
499 24/09/2019 Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София Открита процедура по ЗОП 24/09/2019 отворена
497 24/09/2019 Модифициране на безжична компютърна мрежа в сградата на Нaродното събрание Открита процедура по ЗОП 24/09/2019 отворена
498 20/09/2019 Изработка и доставка на презентационни материали за Народното събрание Открита процедура по ЗОП 24/09/2019 отворена
496 09/09/2019 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за „СМР – реконструкция на електрическата инсталация за осигуряване на резервно захранване на кухненския блок на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград и упражняване на авторски надзор по време на строителството Открита процедура по ЗОП 10/10/2019 затворена
495 29/08/2019 Доставка на горива за нуждите на Народното събрание Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 19/09/2019 затворена
494 28/08/2019 Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за техническо обезпечаване на пленарните заседания на Народното събрание, включително на конферентната зала, в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1 Открита процедура по ЗОП 19/09/2019 отворена
493 21/08/2019 Предоставяне на комплексна услуга по организационно-техническа подготовка и провеждане на 54-та Генерална асамблея на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (гр. София, 19-21 ноември 2019 г., резервен период 12-14 ноември 2019 г.) Публично състезание 09/10/2019 затворена
492 19/08/2019 Чуждоезиково обучение за периода 2019 г. – 2022 г. на парламентарни служители и народни представители“ Публично състезание 11/09/2019 затворена
491 07/08/2019 Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства Открита процедура по ЗОП 11/09/2019 затворена
490 07/08/2019 Групова рискова застраховка „Живот“ на 240 (двеста и четиридесет) народни представители от 44-то Народно събрание на Република България Публично състезание 08/10/2019 затворена
489 23/07/2019 Изготвяне на техническо задание за надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/10/2019 възложена
488 16/07/2019 Доставка на мебели и матраци за нуждите на Народното събрание Публично състезание 20/09/2019 затворена
487 25/06/2019 Доставка на горива за нуждите на Народното събрание Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 04/09/2019 прекратена
486 20/06/2019 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на народните представители и служителите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 19/09/2019 затворена
485 19/06/2019 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народно събрание на РБ и Лечебно - възстановителната база на Народното събрание – Велинград Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/09/2019 възложена
484 12/06/2019 Инженеринг- проектиране и строително-монтажни работи по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград Открита процедура по ЗОП 15/08/2019 прекратена
483 05/06/2019 „Сервизно обслужване на пътнически асансьорни уредби и товарни платформи в сгради на Народното събрание” Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12/07/2019 възложена
482 17/05/2019 „Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на Народното събрание на Република България“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 17/07/2019 възложена
480 11/04/2019 Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита F-Secure и сервизни пакети (Energies Updates, Instant Replacement) за Antispam Firewall и WebApp Firewall за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/06/2019 възложена
479 08/04/2019 Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/05/2019 възложена
478 29/03/2019 Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на сградите управлявани от Народното събрание Пряко договаряне 16/08/2019 възложена
477 22/03/2019 Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София Договаряне без обявление 10/06/2019 възложена
476 28/02/2019 Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 30/04/2019 възложена
475 28/02/2019 Извънгаранционна поддръжка на компютризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 09/04/2019 възложена
474 28/02/2019 Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/06/2019 възложена
473 28/02/2019 Предоставяне на комплексна услуга по организационно - техническа подготовка и провеждане на тържествено заседание на Четиридесет и четвъртото Народно събрание за отбелязване на 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция Публично състезание 25/06/2019 възложена
472 22/02/2019 „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Открита процедура по ЗОП 31/07/2019 прекратена
471 18/02/2019 Осигуряване на достъп до Интернет Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/04/2019 възложена
470 31/01/2019 Доставка на биоразградими ядливи вафлени чаши Пряко договаряне 14/03/2019 възложена
469 03/01/2019 Осигуряване на хотелски настанявания за гости на Народното събрание Публично състезание 08/05/2019 възложена
467 27/12/2018 „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България“ Публично състезание 07/08/2019 възложена
466 21/12/2018 Поддръжка, текущи и аварийни ремонти, както и доставка на резервни части за автомобили „Пежо“, „Сузуки“, „Ситроен“, „Шкода“, „Фолксваген“, „УАЗ“,„Тойота“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28/02/2019 възложена
465 14/12/2018 Отпечатване на печатни издания и материали по повод 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция Открита процедура по ЗОП 11/10/2019 възложена
464 06/12/2018 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/02/2019 възложена
463 03/12/2018 Дигитализиране на архивни документи - общо 175 667 листа Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/01/2019 възложена
462 30/11/2018 „Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и интернет страницата на „Държавен вестник“, както и синхронизирането на данните между тях“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28/01/2019 възложена
461 22/11/2018 Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 29/01/2019 възложена