Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Форма за търсене
Ключова дума
Статус:

Идентификационен номер Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
487 25/06/2019 Доставка на горива за нуждите на Народното събрание Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 26/06/2019 отворена
486 20/06/2019 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на народните представители и служителите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 25/06/2019 отворена
485 19/06/2019 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народно събрание на РБ и Лечебно - възстановителната база на Народното събрание – Велинград Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 20/06/2019 отворена
484 12/06/2019 Инженеринг- проектиране и строително-монтажни работи по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград Открита процедура по ЗОП 12/06/2019 отворена
483 05/06/2019 „Сервизно обслужване на пътнически асансьорни уредби и товарни платформи в сгради на Народното събрание” Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 20/06/2019 затворена
482 17/05/2019 „Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на Народното събрание на Република България“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/06/2019 затворена
480 11/04/2019 Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита F-Secure и сервизни пакети (Energies Updates, Instant Replacement) за Antispam Firewall и WebApp Firewall за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/06/2019 възложена
479 08/04/2019 Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/05/2019 възложена
478 29/03/2019 Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на сградите управлявани от Народното събрание Пряко договаряне 05/06/2019 частично възложена
477 22/03/2019 Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София Договаряне без обявление 10/06/2019 възложена
476 28/02/2019 Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 30/04/2019 възложена
475 28/02/2019 Извънгаранционна поддръжка на компютризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 09/04/2019 възложена
474 28/02/2019 Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/06/2019 възложена
473 28/02/2019 Предоставяне на комплексна услуга по организационно - техническа подготовка и провеждане на тържествено заседание на Четиридесет и четвъртото Народно събрание за отбелязване на 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция Публично състезание 25/06/2019 възложена
472 22/02/2019 „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Открита процедура по ЗОП 17/05/2019 затворена
471 18/02/2019 Осигуряване на достъп до Интернет Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05/04/2019 възложена
470 31/01/2019 Доставка на биоразградими ядливи вафлени чаши Пряко договаряне 14/03/2019 възложена
469 03/01/2019 Осигуряване на хотелски настанявания за гости на Народното събрание Публично състезание 08/05/2019 възложена
467 27/12/2018 „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България“ Публично състезание 12/03/2019 затворена
466 21/12/2018 Поддръжка, текущи и аварийни ремонти, както и доставка на резервни части за автомобили „Пежо“, „Сузуки“, „Ситроен“, „Шкода“, „Фолксваген“, „УАЗ“,„Тойота“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28/02/2019 възложена
465 14/12/2018 Отпечатване на печатни издания и материали по повод 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция Открита процедура по ЗОП 22/03/2019 възложена
464 06/12/2018 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/02/2019 възложена
463 03/12/2018 Дигитализиране на архивни документи - общо 175 667 листа Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/01/2019 възложена
462 30/11/2018 „Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и интернет страницата на „Държавен вестник“, както и синхронизирането на данните между тях“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 28/01/2019 възложена
461 22/11/2018 Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 29/01/2019 възложена
460 12/11/2018 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за строеж „СМР – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър І“ № 1, София и упражняване на авторски надзор по време на строителството Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/01/2019 възложена
459 12/11/2018 Доставка на 3 (три) броя plug-in хибридни електрически превозни средства за нуждите на Народното събрание Публично състезание 10/05/2019 възложена
458 09/11/2018 „Абонамент и доставка за 2019 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание“ Публично състезание 18/01/2019 възложена
456 08/11/2018 Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник“ Открита процедура по ЗОП 21/01/2019 възложена
457 06/11/2018 Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за 2019 г. за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 08/01/2019 възложена
455 02/11/2018 Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент и/или ръчна продажба. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14/01/2019 възложена
454 01/11/2018 ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА Открита процедура по ЗОП 29/01/2019 възложена
453 29/10/2018 „Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на мултифункционални копирни устройства“ Открита процедура по ЗОП 11/02/2019 възложена
452 25/10/2018 „Доставка на средства за корекция на зрението на служителите в Народното събрание, работещи с видеодисплеи” Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 11/12/2018 възложена
451 10/10/2018 Застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, покриваща всички рискове, “Злополука” на лицата/местата в МПС” и “Пожар и природни бедствия” на недвижимите имоти – държавна собственост за 2019 г. Публично състезание 08/05/2019 възложена
450 31/08/2018 Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание Публично състезание 12/03/2019 частично възложена
449 30/08/2018 Строително-монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на открита тераса на сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 Открита процедура по ЗОП 25/01/2019 прекратена
448 16/08/2018 ОСИГУРЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ НАСТАНЯВАНИЯ ЗА ГОСТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Публично състезание 16/11/2018 прекратена
446 10/08/2018 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народно събрание на РБ и Лечебно - възстановителната база на Народното събрание – Велинград Публично състезание 15/05/2019 прекратена
445 10/08/2018 Предоставяне на комплексна услуга по организацията на провеждането на 51-то заседание на Комитета по културни, образователни и социални въпроси към Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (София, 01-04 октомври 2018 г.), включваща осигуряване на: хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи и минерална вода, осигуряване на оборудвани помещения за провеждане на заседанието и офис на Международния секретариат, транспортни и екскурзоводски услуги Публично състезание 12/12/2018 възложена