Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на покрив и отводнителни елементи на жилищна сграда в гр. София, кв. „Красно село“, ул. „Царево село“ № 13, вх. Б
Идентификационен номер 436
Дата 22/06/2018
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2018-0011
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения