Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за „СМР – реконструкция на електрическата инсталация за осигуряване на резервно захранване на кухненския блок на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград и упражняване на авторски надзор по време на строителството
Идентификационен номер 496
Дата 09/09/2019
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2019-0016
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения