Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград
Идентификационен номер 510
Дата 29/10/2019
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9094027
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения