Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Основен ремонт с промяна предназначението на помещения в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград и изграждане на зимна градина и топла връзка във вътрешния двор
Идентификационен номер 513
Дата 31/10/2019
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9094133
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения