Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 23/04/2019
  • 09:30

    Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов ще направи основно изказване на международната конференция „Европейската отбрана – възможности и перспективи“. Тя ще бъде открита на 23 април 2019 г.  в 9.30 часа в Централния военен клуб.

    Конференцията, организирана от Софийски форум за сигурност, е под патронажа на председателя на Комисията по отбрана на Народното събрание. На нея известни български и европейски политици и анализатори ще дискутират въпроси, свързани със сигурността на Европа, рисковете и заплахите, пред които са изправени европейските общества, бъдещето на европейската отбрана и др.

    За участие в международната конференция са поканени представители на различни държавни институции, на академичните среди, на неправителствените организации, както и дипломати и журналисти.

  • 15:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси
сряда, 24/04/2019
четвъртък, 25/04/2019


Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг