Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
четвъртък, 20/06/2019
 • 09:00 Пленарно заседание
 • 10:00

  Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще поеме от името на българския парламент ротационното председателство на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) на 53-ата Генерална асамблея на организацията. Форумът, чийто домакин е азербайджанският Милли Меджлис, ще бъде на 20 и 21 юни 2019 г. в Баку. В него ще участва и председателят на парламентарната Група за приятелство България – Азербайджан Хамид Хамид.

  53-ата Генерална асамблея на ПАЧИС ще бъде открита на 20 юни 2019 г. от председателя на Националното събрание на Азербайджан и ротационен председател на организацията Октай Асадов. Обръщение към парламентаристите ще направи президентът на Азербайджан Илхам Алиев. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще поздрави участниците и гостите на Генералната асамблея и ще участва в нейната работа. В рамките на форума Цвета Караянчева ще има среща с председателя на азербайджанския Милли Меджлис Октай Асадов.

  На 21 юни 2019 г. преди закриването на 53-ата Генерална асамблея на ПАЧИС председателят на азербайджанския парламент ще предаде председателството на организацията на Цвета Караянчева. Председателят на Народното събрание ще направи изказване пред парламентаристите, в което ще очертае приоритетите, по които ще работи България като председател на ПАЧИС.

  България е сред страните-учредителки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и е ангажирана активно в процесите за реформиране и адаптиране на организацията към съвременните предизвикателства. Страната ни ще бъде председател на Парламентарната асамблея на ПАЧИС през втората половина на 2019 г. През ноември в София ще бъде организирана 54-ата Генерална асамблея на организацията.

 • 14:30 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
 • 14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите
 • 14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси
 • 15:30 Заседание на Комисия по здравеопазването
 • 16:00 Заседание на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
петък, 21/06/2019
 • 09:00 Пленарно заседание
 • 11:00 Парламентарен контрол
 • 12:00 Заседание на Комисия по енергетика
 • 12:00

  Промени в Закона за енергетиката, регламентиращи либерализацията на пазара на природен газ, ще обсъди на заседанието си на 21 юни 2019 г. парламентарната Комисия по енергетика. Гост на дискусията ще бъде заместник-генералният директор на Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия Клаус Дитер Борхард.

  Заседанието ще бъде от 12.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание, пл. „Народно събрание“ 2.

Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
НЦПИ
НЦПИ
Национален център за парламентарни изследвания
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

  Последни заседания
  Парламентарен контрол
  Заседания на комисии