Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно торови маси от "Свинекомплекс Брестак" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани
Дата 30/11/2017
Входящ номер 754-06-849
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/12/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 15/12/2017
Дата на връчване на писмен отговор 15/12/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор