Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Южен централен район и зам. кмета по "Устройство на територията и строителството", общ. Бургас
Дата 21/12/2017
Входящ номер 754-06-918
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/01/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 19/01/2018
Дата на връчване на писмен отговор 26/01/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор