Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие" на територията на общ. Бяла, обл. Русе
Дата 21/12/2017
Входящ номер 754-06-920
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/01/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 26/01/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор