Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно торови маси генерирани от "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани
Дата 12/01/2018
Входящ номер 854-06-14
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/01/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 25/01/2018
Дата на връчване на писмен отговор 26/01/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор