Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцов пясък, находище "Побит камък", с. Нови хан, община Елин Пелин
Дата 25/01/2018
Входящ номер 854-06-91
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/02/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 08/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор 09/02/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор