Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно устойчивост на услугите от резидентен тип, приложими към децата от поетапно закриваните домове за деца, лишени от грижа или със специални потребности
Дата 26/01/2018
Входящ номер 854-06-103
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/02/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор