Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно такси за водоползване от повърхностни водни обекти - публична общинска собственост, община Пирдоп, Софийска област
Дата 31/01/2018
Входящ номер 854-06-128
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/02/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 09/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор 16/02/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор