Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе
Дата 02/02/2018
Входящ номер 854-06-158
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/02/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 16/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор 23/02/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор