Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно недвижимите културни ценности от "местно значение" и "национално значение" на територията на област Габрово
Дата 07/02/2018
Входящ номер 854-06-180
Адресат Боил Банов, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/02/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 23/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор 02/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор