Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно препоръката на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли 2017 г., в частта високия дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване
Дата 13/02/2018
Входящ номер 854-06-218
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/02/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/02/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор