Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК********* оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на тлеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с.Караманово, Община Ценово, Област Русе
Дата 22/02/2018
Входящ номер 854-06-291
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 08/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор 09/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор