Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно декларация 1 от участник/изпълнител по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Дата 08/06/2018
Входящ номер 854-06-818
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/06/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 15/06/2018
Дата на връчване на писмен отговор 22/06/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор