Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отмяна на Заповед № РД09-459 от 16.05.2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"
Дата 03/07/2018
Входящ номер 854-06-899
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/07/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 10/07/2018
Дата на връчване на писмен отговор 13/07/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор