Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози)
Дата 27/07/2018
Входящ номер 854-06-998
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/09/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 03/09/2018
Дата на връчване на писмен отговор 05/09/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор