Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с. Едрево, община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, на "АС - Стоунс" ООД, Пловдив
Дата 27/08/2018
Входящ номер 854-06-1007
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/09/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 17/09/2018
Дата на връчване на писмен отговор 21/09/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор