Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Кереч Търла" участък "Кереч Търла - запад" и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с.Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на АС - Стоунс" - ООД, Пловдив
Дата 28/08/2018
Входящ номер 854-06-1008
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/09/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 14/09/2018
Дата на връчване на писмен отговор 21/09/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор