Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките, които предприема държавата, за да осигури необходимото за уязвимите групи хора
Дата 14/11/2018
Входящ номер 854-06-1267
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/11/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/11/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор