Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно образувани, депонирани, предадени на фирми притежаващи необходимите документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и обезвредените чрез изгаряне на класифицирани като опасни отпадъци генерирани от "Биовет" АД клон Разград
Дата 29/11/2018
Входящ номер 854-06-1356
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/12/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 12/12/2018
Дата на връчване на писмен отговор 14/12/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор