Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. с бенефициент община Перник
Дата 29/11/2018
Входящ номер 854-06-1357
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/12/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 14/12/2018
Дата на връчване на писмен отговор 14/12/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор