Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно искано повишаване цена на водата от ВиК - Шумен
Дата 12/12/2018
Входящ номер 854-06-1398
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 14/12/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор