Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020" на община Габрово и община Севлиево, по които са наложени финансови корекции
Дата 04/09/2019
Входящ номер 954-06-747
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 18/09/2019
Дата на връчване на писмен отговор 20/09/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор