Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно инсталации за "аеробно компостиране" и от "анаеробна инсталация за разделно събирани биоотпадъци" в очертанията на Столична община и рекултивация на старото депо за ТБО край Долни Богров - София
Дата 20/09/2019
Входящ номер 954-06-818
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/09/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 04/10/2019
Дата на връчване на писмен отговор 08/11/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор