Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реализираните "Общи приходи" и "Общи разходи", както и платените данъци (по чл. 92 от ЗКПО, чл. 50 от ЗДДФЛ и по ЗДДЗ) от Търговските дружества, реализирали икономическа дейност по код 86 - Хуманно здравеопазване /Класификация на икономическите дейности - КИД 2008/ на територията на Република България през 2016, 2017 и 2018 г.
Дата 10/10/2019
Входящ номер 954-06-874
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/10/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 24/10/2019
Дата на връчване на писмен отговор 08/11/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор