Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции
Дата 10/10/2019
Входящ номер 954-06-875
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 17/10/2019
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор