Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно риск от бедност и социално изключване на хора в неравностойно положение
Дата 07/11/2019
Входящ номер 954-06-902
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 15/11/2019
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор