Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно утилизация в Република България на битови отпадъци, редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели, внесени от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. от 534 броя дружества
Дата 08/11/2019
Входящ номер 954-06-912
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 15/11/2019
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор