Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно избора на учебници и учебни комплекти или познавателни книжки от учителите в образователните институции
Дата 20/02/2020
Входящ номер 054-06-191
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/02/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 06/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 13/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор