Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наказателна процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000
Дата 21/02/2020
Входящ номер 054-06-209
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/02/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/02/2020
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор