Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно депонирани твърди битови отпадъци от общините Девня и Варна, обл. Варна
Дата 21/02/2020
Входящ номер 054-06-211
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/02/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 05/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 06/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор