Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно пенсионирането на моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "Български морски флот", които все още не са придобили правото да получат пенсия за осигурителен стаж и възраст, предвид изискванията на § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби, във връзка с чл. 69б от Кодекса за социалното осигуряване
Дата 21/02/2020
Входящ номер 054-06-212
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/02/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 02/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 06/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор