Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проблема с неработещите и неучещи млади хора, политики и мерки за преодоляването му
Дата 26/02/2020
Входящ номер 054-06-224
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/03/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор