Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в РЦУО - Бургас, Благоевград и Русе
Дата 13/03/2020
Входящ номер 054-06-290
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/03/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 20/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор