Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно решение на министъра на културата изх. № 45-00-140/18.08.2019 за предоставяне на движими културни ценности по НОХД № 427/2014
Дата 18/03/2020
Входящ номер 054-06-304
Адресат Боил Банов, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/03/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 27/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор