Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реимбурсирането и включването на лекарствения препарат Патисиран/Patisiran/ в Позитивния лекарствен списък
Дата 20/03/2020
Входящ номер 054-06-315
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/03/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 26/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор