Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отговорности на притежателите на отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците
Дата 14/04/2020
Входящ номер 054-06-420
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/04/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 22/04/2020
Дата на връчване на писмен отговор 22/04/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор