Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно несъответствие на обявените условия за кандидатстване по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
Дата 22/04/2020
Входящ номер 054-06-441
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/04/2020
Отговорът е отложен за 07/05/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 08/05/2020
Дата на връчване на писмен отговор 08/05/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор