Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно срещи с ДПС в ловното стопанство "Паламара"
Дата 27/01/2021
Входящ номер 154-06-64
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Отговорът е отложен за
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор