Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно актуализация на стойностите (цените) в лева по чл. 46, ал. 3, както и номенклатурата на клинично-лабораторните изследвания, касаещи спешния пациент, от "Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения"
Дата 29/01/2021
Входящ номер 154-06-86
Адресат Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2021
Отговорът е отложен за 12/02/2021
Дата на отговор Писмен отговор на 11/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 12/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор