Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно упражняване на текущ контрол от страна на Министерство на здравеопазването за спазване на противоепидемичните мерки срещу Covid-19 в автогарите и ж.п. гарите на страната, както и спазване на санитарно-хигиенните изисквания в тях
Дата 29/01/2021
Входящ номер 154-06-87
Адресат Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2021
Отговорът е отложен за 12/02/2021
Дата на отговор Писмен отговор на 09/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 12/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор