Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно влагане в земеделски земи на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води с оператор "Софийска вода" АД
Дата 29/01/2021
Входящ номер 154-06-91
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2021
Отговорът е отложен за 12/02/2021
Дата на отговор Писмен отговор на 10/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 12/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор