Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно включването на направление "Здравни грижи" в приоритетните професионални направления и добавянето му към Списъка на професионалните направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1 от ПМС № 137 от 25.06.2020 г.
Дата 04/02/2021
Входящ номер 154-06-108
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/02/2021
Отговорът е отложен за 18/02/2021
Дата на отговор Писмен отговор на 18/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 19/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор